Konut Hesabı Nedir, Nasıl Açılır?

Türkiye’de son dönemlerde inşaat firmalarının cazip teklifleri karşısında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak devlet katkısından yararlanabiliyor ve bu sayede daha kolay ödeme imkânıyla ev sahibi olabiliyor. Konut hesabı uygulaması sayesinde vatandaşların yurtiçinde ilk ve tek konut satın almaları devlet tarafından destekleniyor. Henüz kendi adına kayıtlı konutu bulunmayan Türk vatandaşları uygun faiz oranlarına ek olarak devlet katkısı da alarak ev sahibi oldukları için bu uygulama hem vatandaşları tasarrufa sevk ediyor hem de ülke genelinde konut sahibi olma oranını arttırıyor. Bu yazımızda sizler için konut hesabını, konut hesabı açmak için gereken şartları, konut hesabına verilecek devlet katkısını, ödeme planları ve vadelerini derledik.

Konut Hesabı Nedir?

Konut hesabı, gerekli şartları sağlayan hesap sahiplerinin bankada belli bir miktar birikim yaparak, bu birikimlerine en fazla %25 devlet katkısı alabilecekleri, en az üç yıl süreyle açılan vadeli mevduat hesabıdır. Konut hesabının açıldığı tarihte henüz kendi adına kayıtlı taşınmazı bulunmayan her Türk vatandaşı; bankalardan açacağı konut hesabına minimum üç yıl boyunca yapacağı birikimlerine faiz alabildiği gibi aynı zamanda %25’ ye varan devlet katkısı da alabiliyor. Konut hesabının faizsiz açılması halinde hesaba herhangi bir faiz tahakkuku gerçekleşmiyor ve devlet katkısı yalnızca birikim yapılan tutar üzerinden hesaplanıyor. Faizli veya faizsiz de açılabilen bu devlet katkılı konut hesabından yararlanmak isteyen kimselerin belli şartları da sağlaması gerekiyor.

Konut Hesabı Açmanın Şartları Nelerdir?

 1. Türk vatandaşı olan veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişiler konut hesabı açabilir.
 2. Devlet katkısından faydalanılabilmesi için Türk vatandaşı olunmasının yanı sıra 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu bir konut niteliğindeki taşınmazın mal sahibi olunmaması gerekir. 07.04.2015 tarihinden önce konut edinmiş ancak bu tarih itibariyle adına kayıtlı konutu bulunmayanlar da konut hesabı açabilmektedir.
 3. Konut Hesabı açmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. 18 yaşından küçükler adına velisi veya vasisi tarafından Konut Hesabı açılabilmektedir.
 4. Konut alım tarihine kadar en az üç yıl boyunca açılan konut hesabına düzenli ödeme yapılmış olması gerekmektedir.
 5. Konut hesabı ortak hesap olarak açılamamaktadır. Sözgelimi eşler arasında müşterek olarak konut hesabı açılması mümkün değildir.
 6. Birden fazla konut hesabı açılamadığı gibi, konut hesabı bankalar arasında taşınamamaktadır.
 7. Konut Hesabı döviz cinsinden değil, yalnızca Türk lirası cinsinden açılabilmektedir.
 8. Yurtdışında konutu bulunan Türk vatandaşlarına, yurtiçinde alacakları konut ilk ve tek konut olsa dahi yönetmelik gereği devlet katkısı yapılmamaktadır.

Devlet Katkısından Hangi Nitelikli Konutlar Yararlanabilir?

Devlet katkısından yararlanılabilmesi için edinilmek istenen konutun niteliği;

 • Kat mülkiyeti tapusu olan konut
 • Kat irtifakı tapusu olan veya kullanma izin belgesi bulunan konut
 • Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmaz niteliğinde konut olmalıdır.

Aksi takdirde diğer nitelikteki konutlara ve devre mülklere devlet katkısı ödenmemektedir. Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara da devlet katkısı ödenmez.

Konut Hesabı Nasıl Açılır?

Birikimlerini değerlendirip devlet katkısı da alarak ilk kez bir konut sahibi olmak isteyenler Türkiye’deki herhangi bir bankadan konut hesabı açabilirler. Türk vatandaşları, nüfus cüzdanları ile Türkiye’de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açarak bu sisteme dahil olabilirler. Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi bünyelerinde konut hesabı açılabileceğini duyuran bankalardan. Konut hesabı hangi bankada açılırsa açılsın konut almak için birikim yapılabilir ve uygun şartların sağlanması halinde birikimlerine ek %25’e kadar devlet desteğinden yararlanılabilir. Ancak belirtmek gerekir ki hali hazırda konut hesabı açmak için bankaların fiziki şubelerini ziyaret etmek gerekiyor. Zira şu an konut hesabı mobil şubeden veya internet üzerinden açılamıyor.

Konut hesabının avantajlarından ve devlet desteğinden yararlanılabilmesi için asgari 3 yıl (36 ay) boyunca hesaba düzenli bir şekilde para yatırılması gerekmektedir.

 • Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 313,72 TL üst sınır 3.137,15 TL’dir.
 • Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 941,16 TL üst sınır 9.411,45 TL’dir.

Düzenli aylık ödemelere ilişkin 2018 yılı için alt sınır 313,72 TL; üst sınır ise 3.137,15 TL’dir. Ancak açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 37.645,87 TL’ye kadar para tek seferde yatırılabilir.  Konut hesabına yapılacak ödemelerin aylık veya 3 aylık dönemler halinde yapılması mümkündür. Hesap açılırken 3 aylık ödeme planı seçildiği halde bu sınırların üç katı geçerlidir. Düzenli ödeme periyodu olarak seçilen bir aylık veya üç aylık ödeme planı tercihi, her 12 aylık dönem başında değiştirilebilmektedir. Arzu edilirse bu limitler dahilinde düzenli ödeme talimatı da verilebilmektedir. Konut hesabından bankalarca hesap işletim ücreti alınmadığı gibi fon yönetim gider kesintisi de yapılmamaktadır.

Aylık veya üç aylık ödemeler yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu ödemelerin aksatılmamasıdır. Düzenli ödemeler  ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir. Bir yıllık ödeme dönemi içinde ödemeler; aylık ödeme planı seçilmişse üç defadan fazla; üç aylık ödeme planı seçilmişse bir defadan fazla aksatılmamalıdır. Aksi takdirde bu hesap konut hesabı statüsünden çıkarılıp kapatılmakta ve devlet desteğinden faydalandırılmamaktadır. Hesabın üç yıldan önce kapanması durumunda önceki dönemlerde tahakkuk etmiş olan brüt faiz tutarı anaparadan düşüldükten sonra kalan tutar müşteriye ödenecektir. Hesabın vadesi 3 yılı geçtiği takdirde tahakkuk etmiş faizlerle beraber mevcut bakiye vadesiz hesaba aktarılacaktır. Dolayısıyla ödemeler için otomatik ödeme talimatı vermenizi tavsiye ederiz. Ayrıca bütçe ve harcama durumunuza göre ödeme planı seçmenizde de fayda var.

Konut hesabı açılışıyla beraber ilk ödemeniz gerçekleşmiş sayılır ve dolayısıyla ikinci ödemeniz bir sonraki ay başlar. Ödemelerinizin kabul edilmesi için seçtiğiniz ödeme planı için belirlenen yukarıda belirtilen asgari tutarları yatırmanız gerekir.

Konut hesabından para çekim hakkı da tanınmıştır. Ancak bu hak bir dönem içinde en fazla iki çekim ile sınırlanmıştır. Konut hesabından para çekilmesi halinde, hesapta kalan bakiyenin, hesabın açıldığı tarihten itibaren yatırılması gereken asgari tutarların toplamından az olmaması gerekir.

Devlet Katkısı Ne Zaman Alınır?

Hesap açılış tarihinden itibaren 3 yıl boyunca düzenli ödemelerini gerçekleştiren ve para çekme limitlerine uyan katılımcı, konut edinim tarihinden itibaren 6 ay içinde konut tapusu ile hesabın bulunduğu ilgili bankaya başvurmalıdır. Dolayısıyla konut alınmadan, konut hesabından devlet katkısı alınamamaktadır. Banka ay içerisinde yapılan başvuruları, takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde Bakanlığa iletir ve Bakanlığın da uygun bulmasını müteakiben hak edilen devlet katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır. Konut hesabı sahibine yalnız bir konut için devlet katısı ödendiği unutulmamalıdır. Ayrıca ilk konut hesabı için yapılan devlet katkısı azami (%25) tutara ulaşmamış olsa dahi diğer konut hesaplarına herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmamaktadır.

Devlet katkısı hesaplanırken konut edinim tarihindeki birikim tutarı esas alınır. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

 • 36 aydan az olması halinde devlet katkısı ödenmez.
 • 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının %15’idir. Ancak, ödenecek tutar 16.313,21 Türk Lirasını geçemez.
 • 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının % 18’idir. Ancak, ödenecek tutar 17.568,08 Türk Lirasını geçemez.
 • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının % 25’idir. Ancak, ödenecek tutar 20.000 Türk Lirasını geçemez.

Konut Hesabının Faiz Getirisi Nedir?

Yukarıda bahsedildiği üzere konut hesabı faizli veya faizsiz olarak açılabilmektedir. Konut hesabının faizli açılması halinde bankaların Konut Hesabı için belirlemiş olduğu faiz oranı üzerinden hesaplanan net faiz tahakkuku her bir yıllık dönemin sonunda anaparaya eklenir. Söz konusu faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bu oran Vakıfbank’ta %11.5, Akbank’ta %10’dur. Konut hesabı açmadan önce bu hizmeti sağlayan bankalardan faiz oranlarının teyit edilmesinde fayda vardır.

Yukarıda bahsettiğimiz vade veya vade aralıklarında konut hesabınızda düzenli birikimler yaparak belirtilen süreler karşılığındaki oranla devlet desteğinden faydalanmanız mümkün. Türkiye’de ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara bu hesabı açmalarını tavsiye ediyoruz. Zira bu hesapta yapılan birikimler hem tasarruf yapmanızı hem de bir konut sahibi olduğunuzda bu tasarruflarınıza karşılık olarak devlet desteği almanızı sağlayacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.