KOSGEB Eğitim Desteği Nedir?

KOSGEB eğitim desteği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari anlamda daha etkin olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla KOSGEB tarafından verilen desteklerden biridir. KOSGEB üyesi olan işletmelerin kendilerini geliştirmek adına ihtiyacı olan eğitimleri alabilmesi için verilen KOSGEB eğitim desteği ancak belirli şa*rtların varlığı halinde verilmektedir.

KOSGEB Eğitim Desteği Almanın Şartları

KOSGEB tarafından verilen eğitim desteği alabilmek için

 1. Ticari faaliyet içerisinde bulunduğunuz işletmeniz ve işletmenizin faaliyet konusunun KOSGEB kapsamında olunması
 2. KOSGEB’e kayıtlı bulunulması
 3. Eğitim desteği alabilmek için başvuru yapılması ve gerekli taahhütlerin kuruma yazılı olarak verilmesi,
 4. Küçük ve orta ölçekli işletme mahiyetinde olma,

Şartlarının sağlanması gereklidir. Bu şartları sağlayan her kobi, kurum tarafından belirlenen alanlarda eğitim desteği alabilirler.

KOSGEB Eğitim Desteği Hangi Eğitimler İçin Verilir

Küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından alınabilen KOSGEB eğitim desteği, sadece bazı eğitimlerin alınması için veriliyor. KOSGEB tarafından kabul edilen eğitimlerin konu içerikleri şu şekildedir;

Bilgi ve Bilgisayar Teknolojileri

 • Küçük çaplı işletmelerin bilgi ve bilgisayar teknolojisi ile entegrasyonunu baz alan bu eğitimde, işletmenin tüm faaliyetlerinin bilgisayar sistemleri üzerinden yürütülmesi için gerekli eğitimler verilir.

İnsan Kaynakları Eğitimi

 • Kurumsallaşmayı başaramayan işletmelerin en önemli problemlerinden birisi olan insan kaynakları sorunu, birçok işletmenin gelişiminin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle iyi bir işletmenin insan kaynakları yönetiminin nasıl olacağı hakkında bu ders verilir.

Üretim ve Pazarlama Eğitimi

 • Bir işletmenin iki ana unsuru üretim ve pazarlamadır. KOSGEB bu eğitimleri destekleyerek, kobilerin daha ucuz maliyetli üretim yapmasını ve pazarlama tekniklerini kullanarak ürettikleri ürünler için daha iyi bir pazarlama stratejisi oluşturmalarını hedeflemektedir. Bu eğitimi alan kobilerin eskisine göre daha planlı ve programlı çalıştığı tespit edilmiştir.

Enerji Teknolojileri Eğitimi

 • İşletmelerin üretimde ihtiyaç duyduğu enerji kaynağının çeşitlendirilmesin ve maliyet olarak en uygun fiyata indirilmesi hakkında verilen bir eğitimdir. Bu eğitim ile kobilerin yenilikçi teknolojilere destek vermesi ve üretim maliyetlerini düşürmesi amaçlanır.

Dış Pazarlama Eğitimleri

 • Kosgeb tarafından desteklenen eğitimlerden bir diğeri dış pazarlama eğitimleridir. Dış pazarlama eğitimlerinde, küçük çaplı işletmelerin ihracat ve ithalat faaliyetlerinde nasıl bir pozisyon alması gerektiği ile uluslararası etkinliklerini nasıl arttırabileceklerine dair eğitimler verilir.

Mesleki Eğitim Desteği

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyet konusunu oluşturan işlerle ilgili, yönetim düzeyindeki çalışanlara verilen mesleki eğitim ile beraber işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanda en optimum faydayı sağlaması amaçlanır.

KOSGEB tarafından desteklenen eğitimler genel itibariyle bunlar olmakla beraber, KOSGEB işletmeler için verilen yabancı dil dersleri, iş güvenliği ve sağlığı hakkındaki eğitimler ile kurumsallaşmaya ilişkin dersler için eğitim desteği vermemektedir. Ayrıca KOSGEB tarafından verilen destek sadece eğitim ile sınırlı olmakla beraber eğitime gitmek ve eğitime katılmak için harcanan diğer sair masraflar eğitimi alan kişilere ait olur.

KOSGEB Eğitimleri Hangi Kurumlardan Alınır?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, organizasyon ve faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla verilen eğitimler belirli kurumlarda verilmektedir. Bu kurumlar;

 • Üniversitelerin verilen eğitimle ilgili olan fakülteleri,
 • Devlet tarafından bu tarz eğitimleri vermesi için kurulan kamu, kurum ve kuruluşları,
 • İşletmelerin faaliyet alanlarına göre, o faaliyet alanında bulunan meslek kuruluşları,
 • Kanun ve mevzuatlar uyarınca bu tarz özel eğitim kurumu olarak hizmet vermeye yetkili özel kuruluşlardır.

Kosgeb eğitim desteğini alabilmek için yukarıda sayılan kurumlardan eğitim aldığınızı kanıtlamanız gereklidir. Aksi halde KOSGEB aldığınız eğitimin masraflarını karşılamamaktadır.

KOSGEB Eğitim Desteği Ne Kadardır?

KOSGEB eğitim desteği kapsamında alınan her ders başına 2.500 TL + KDV miktarında işletmelere destek sağlar. Ayrıca alınan dersin tekrardan alınması gerektiği durumlarda 3 defaya kadar KOSGEB tarafından eğitim desteği verilir. Bu destek toplamda 7.500 TL + KDV tutarını geçemez.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 2 sene içerisinde eğitim desteği altında KOSGEB’den alabileceği eğitim ücreti en fazla 20.000 TL + KDV’yi geçemez. KOSGEB dışında başka bir kurumdan alınan eğitim desteklerinde eğitim masraflarının %60’ı KOSGEB tarafından karşılanır. Eğer eğitim bizzat KOSGEB tarafından verilirse, masrafların tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

KOSGEB Eğitim Desteği Başvuru Evrakları Nelerdir?

KOSGEB eğitim desteğinden yararlanmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvuru sırasında aşağıdaki evrakları kuruma sunmaları gereklidir.

 • Yukarıda sayılan kurumlar tarafından eğitimin alındığına ve başarılı olarak bitirildiğine dair verilen sertifika
 • Eğitimi veren kurumlardan, eğitim bedeline ilişkin olarak kobi adına düzenlenmiş bulunan fatura aslı
 • Eğitimin ücretini kapsayan faturanın ödendiğine dair bir banka dekontu veya kurum tarafından verilen ibra evrağı
 • KOSGEB tarafından desteklenen eğitime, işletmede çalışanların katılması halinde bu kişilerin ilgili kobide çalıştığını gösteren SSK belgeleri
 • Eğitim desteği almak isteyen kobinin, SSK borcu olmadığına dair SGK’dan alınan borcu yoktur belgesi
 • Eğitim alınan kurumun, kanunlar uyarınca kurulan özel bir eğitim kurumu olması halinde, eğitim kurumunu açmaya ilişkin izin belgesi

KOSGEB Eğitimleri Kime Verilir?

KOSGEB eğitim desteği kapsamında verilen eğitimlere sınırlı sayıda kişilere verilebilir. Aşağıda sayılan kişilerin dışındaki kişilere verilen eğitimler için destek alınamaz.

 • Kobinin yönetici pozisyonunda bulunan işletme sahibi, işletme müdürleri
 • Kobinin üretim yahut pazarlama departmanında çalışan işçiler

İşletmelerin bu poziyonlarında bulunanlar için kişi sınırı olmadan eğitim desteği alınabilir.

KOSGEB eğitim desteği ile ilgili daha detaylı bilgi almak için KOSGEB’in resmi sitesini takip edebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.