İcra ve Hacizler

Küçük Meblağ İcralarda Vekalet Ücretine İtiraz Limiti Nedir?

Alacaklılar tarafından borçlulara karşı başlatılan ilamsız icra takiplerinde, borçlu tarafından hem borç miktarının hem vekalet ücretinin hem de icra takip masraflarının ödenmesi gereklidir. Bu kural yüzünden 100 TL gibi bir alacak için bile başlatılan bir icra takibinde takip masrafı ve vekalet ücreti ödemek zorunda kalan borçlunun ödeyeceği para asıl borcunun birkaç katı olabiliyordu.

Bu durumun hakkaniyete aykırı olduğunu düşünen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 18.03.2015 yılında emsal niteliğinde bir karar vererek borçluların lehine bir içtihat geliştirmiş oldu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’ne göre her yıl TÜFE’ye göre belirlenecek miktarın altında kalan tüketici işlemlerinden doğan borçların tahsili için icra takibine başvurulması bir şarta bağlandı. 2017 yılı bazında bu miktar 3.600 TL olup, bir şirket yahut bir tüccar ile tüketici arasındaki bir ilişkiden doğan borcun tahsil edilebilmesi için ilk önce Tüketici Hakem Heyetine başvurma zorunluluğu getirdi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bu kararından yararlanabilecek kişiler tüketici sıfatına sahip olan kimselerdir. Tüketici ise; kanuni tanımıyla ticari ve mesleki bir amaç dışında hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Bu kapsamda bir şirketten ürün yahut hizmet alan tüketicilerin 3.600 TL’nin altındaki borçları için icra takibinden önce Tüketici Hakem Heyeti’ne gidilecektir.

Bu karar sayesinde Turkcell, Digitürk, Turk Telekom gibi büyük şirketlerin (aklınıza gelebilecek diğer hizmet ve mal satın aldığınız tüm şirketler olabilir) 60 TL için bile takip başlatmalarının önü kapanmış oldu. Bu sayede 50-60 TL gibi ufak paralar için başlatılan icra takiplerinin önüne geçilerek; icra müdürlüklerindeki iş yoğunluğu azaltılırken borçluların da bu konuda mağdur olmalarının önüne geçilmiş oldu.

İcra ve Vekalet Ücretine İtiraz Nasıl Yapılır?

Tüketici konumundaki kişiler kendilerine başlatılan 3.600 TL’nin (2017 İtibariyle) altındaki takiplerde, aşağıda örneğini vereceğimiz itiraz dilekçesi ile itiraz edebilirler. Aşağıdaki dilekçeyi kendilerine uygun şekilde revize ettikten sonra icra dairesine giderek icra takibi itiraz dilekçenizi dosyaya sunabilirsiniz.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken ana husus; ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bu itiraz işleminin 7 gün içerisinde yapılmasıdır. 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde alacaklı icra takibine devam ederek hem vekalet ücretini hem de alacağını tahsil edebilir.

İtirazı Kimler Yapabilir?

Evine, işyerine yahut şahsına bir mal, hizmet alan bir kişi bu yaptığı alımı bir meslek yahut ticari bir amaçla yapmadığı taktirde tüketici sıfatına sahip olur. Yaptığı alışverişte bu sıfata sahip olan borçlu; 3.600 TL’nin altındaki borçları için icra takibine itiraz ederek icra takibini durdurabilir.

İtirazdan Sonraki Süreç

İcra ve vekalet ücretine itiraz edilmesinin akabinde icra takibi duracaktır. Bu aşamadan sonra icra takibine devam olunabilmesi için alacaklının 1 sene içerisinde tüketici heyetine başvurması gerekmektedir. Tüketici heyetinin bu başvuruyu ortalama olarak 6 ay gibi bir sürede çözüme kavuşturacaktır. Tüketici heyetinden olumsuz bir sonuç çıkması halinde alacaklı Tüketici Mahkemelerine giderek bir itirazın iptali davasını açmak zorunda kalacaktır. Bu süreç icra takibinde borçlu durumda olan kişilere minimum 6-7 ay gibi bir süre kazandıracaktır.

Ayrıca tüketici heyetindeki işlemler devam ederken borçlunun borcunu ödemesi halinde icra takibi nedeni ile vekalet ücreti ve takip giderlerini ödemekten de kurtulmuş olur. Bu hususta dikkat edilmesi gereken önemli konularda birisi ise; bu itirazın borçluyu borçtan kurtarmayacağıdır. Az öncede söylediğimiz gibi aralarındaki ilişki nedeniyle borçlu durumda olan kişi er ya da geç bu borcunu ödemek zorunda kalacaktır. Ancak zaman kazanmak ve ekstra ücretleri ödememek açısından bu yola başvurulması her tüketici için hayati öneme sahiptir.

Dilekçe Örneği İNDİR

Üstten dilekçe örneğini indir kısmından indirin ve world belgesini kendinize göre güncelleyin.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu