Banka Borçları ve İcralarda Eşlerin Sorumluluğu

Günümüzde oldukça fazla yaşanan  finansal sorunların başında banka kaynaklı borçlar veya benzer şekilde borçlanmadan kaynaklı belgeye bağlı icra takipleri ve akabinde gelen icralar. Bu yazımızda özellikle evlilikte eşe gelen icra diğer eşin maaşına veya edinilmiş mallarına icra konması ile sonuçlanır mı? izaha çalışalım aslında bir alanda irdelenmesi gereken bir husus ancak biz en çok karşılaşılan bir kaç başlığı açmaya çalışalım.

Gelen İcrada Eşlerin Sorumluğu

4721 Sayılı Medeni Kanunun 268 Maddesi ile zaten açık bir düzenleme bulunmaktadır. Evlilik kurumu bina edilirken genelde evlilik sözleşmesi daha doğrusu mal rejimi konusunda bir tercihte bulunmamış iseler genen rejim olan mal Edinilmiş Mallara Katılma rejimi esas alınır yani evlilik boyunca edilen mallarda bir ortaklık söz konusu olacaktır. Edinilen malın kimin üstünde olduğu aslında çok önem arz etmez. Ancak Mal birlikteliği icra vb bir durum olduğunda Mal birlikteliğine bakılmaz Yine Mal Kimin üstünde ise tasarruf hakkı yine o kişidedir. Mal Birlikteliği sadece boşanma davalarında söz konusu olur borçlarda bir birliktelik söz konusu olmaz.

Evlilik devam ettiği sürece mal ayrımı uygulanmaya devam eder. Eşinizin borcundan dolayı sizin maaşınıza icra konması mümkün değil, yada kendi adınıza kayıtlı ev araba arsa gibi mallar da icraya konu edilemez (Eşinize Kefil İseniz konur) Ancak ortak kullanım alanı olan ev eşyasına icra gelmesi beklenebilir. Borçlu Eşi evde bulunan Antika Eşyaların kendisine veya evlilik öncesi edinme, aileden hediye edilenler ile birlikte evde kullanılan eşyaların kendisinin aldığını kanıtlar ise yine ev haczine de engel olabilir yapılan tasarrufa itiraz edebilir. Ek olarak ziynet eşyaları zaten şahsi eşya olduğundan eşin borcundan dolayı rehin ve haczi mümkün değildir Ziynet Boşanmalarda ortak mala konu edilebilir.

Boşanma Esnasında Gelen İcralar

Medeni Kanunda 1 Ocak 2002 sonra edinilen mallar ortaklık içine alınmıştır. Bu tarihten önce edilenler ise kimin üzerinde ise onda kalmıştır. Aile kurumu boşanma bahsi ile mahkemeye geldiğinde ve dava açılması ile birlikte mal tespiti yapılır ve evlilik süresince edinilen mallar üzerine satılamaz şerhi düşülür özellikle çekişmeli boşanmalarda sorun olduğu için mallar ivedilikle satılamaz şerhleri düşülür.

Burada eşlerden birinin icrası var ise boşanma sonuçlanması ile mal paylaşımından sonra kendi hisselerinden varsa icraları kesilir diğer eşin payı icra dışı kalır borçlu eşin kendi payı kadar mal hacze konu olabilir.

Ölen Eşin İcraları

Evlilik halinde iken eşin vefat etmesi durumunda malların kaldığı gibi kişinin borçları da varislerine kalmaktadır. Eşlerden birinin vefat etmesi halinde mal birlikteliği de bozulur ve varisler arasında bir pay-paylaşa söz konusu olur. ölenin varsa icralar aynen veraset ilamında belirtilen kişilere borçlarda payları mucibinde sorumlu olurlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus Reddi Miras durumudur kişi vefatından sonra üç (3) ay içinde reddi miras yapılması gerekir aksi durumda tereke ile varsa borçlarda kabul edilmiş sayılır tereke ve borç karşılaştırılır ve bir karar verilir.

Reddi Miras Yapan Ölüm Aylığı Alabilir mi?

Yine reddi miras yapmak eşten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda alınabilecek olan emeklilik dul ve yetim aylıklarına engel olmadığı bilinmektedir. Maaş tereke değildir Sosyal bir hak olarak görmek gerekir ve ölüm dul ve yetim maaşları miras hukukunda izahatı da mevcut değildir. Ayrıca buna ilişkin emsal yargı kararları da bulunmaktadır. (Yargıtay  12. Hukuk Dairesi E. 2005/23073 K. 2005/26042 T. 26.12.2005)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell