Ödeme Emri Ne Demek?

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan hükümlere göre vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarına ilişkin borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemeleri ya da mal varlıklarını bildirmeleri için gönderilen bildirimdir. Ödeme emri, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenir ve cebri icranın da ilk adımı olarak kabul edilir. Daha önce borçlulara verilen 7 günlük süre, 2018 yılında yapılan değişiklikle 15 güne çıkarılmıştır.

Ödeme Emrinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Ödeme emri, borçlunun zorlanmadan anlayacağı şekilde düzenlenir. Burada yer alan bilgiler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Borcun kendisi ve fer’ilerinin toplamı (Borcun fer’i; cezası, gecikme zammı ve faizi gibi tutarlar)
  • Borcun ödenmesi gereken birim
  • Eğer süresinde ödenmez ise cebren tahsil işlemlerinin başlayacağı
  • Eğer ödeme yapılmayacaksa belirtilen sürede mal bildirimi yapılması gerektiği
  • Mal bildirimi yapılmaması durumunda en fazla 3 ay olmak üzere, hapisle cezalandırılabileceği
  • Mal bildirimin kasten yanlış yapılmasının sonucu da hapis cezası olabileceği
  • Ödeme emrine karşı nereye itiraz edebileceği

Yukarıda yer alan bilgiler incelendiğinde, ödeme emrinin hem borca hem de sonraki sürece ilişkin bütün detayları barındırdığı söylenebilir. Dolayısıyla borçlu kişi için son derece açıklayıcı bir belgedir. Eğer ödeme emrine belirtilen sürede itiraz edilmez ise borç kesinleşir. Böylece alacaklı borcun tahsili için haciz işlemlerini dahi başlatabilir. Fakat ödeme emrine itiraz edilirse, süreç mahkemenin vereceği karar göre şekillenir.

Ödeme emrinin geçerli olması için mutlaka bunun usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi gerekir. Posta ile iadeli taahhütlü gönderilen tebligatın direkt olarak borçlu kişi verilmesi zorunludur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.