İcra ve Hacizler

Nafaka Hacze Konu Edilir mi?

Nafaka, Aile bütünlüğün bozulması ve bunun Aile Mahkemesinde boşanmaya esas olacak şekilde dava konusu edilmesi halinde ayrık durumunda yoksunları düşecek olan eşe (Kadın veya Erkek) fark etmez Mahkeme tarafından asgari geçimin temini için geliri olan eşten kesinti yapılarak yoksunluğa düşmesi muhtemel eşe belli periyotlar halinde ödenen paradır.

Nafaka bağlanması ve ödeme takibi konusunda kanunla güvence altına alınmıştır yine İcra Müdürlükleri marifeti ile cebri tahsil yoluna gidilmektedir ayrılan eşin varsa çocuklarına bağlanan bu para kişilerin asgari geçimlerini temin etmesi ve düşülen yoksunluk durumunun asgari düzeyde tutulması için mutlak hak sahibine ulaşması gerekir ki zaten bu durum yasa ile koruma altına alınmıştır.

Nafakaya İcra Gelir mi?

Nafakanın icra ve akabinde hacze konu olması söz konusu olamaz İcra konulması daha doğrusu kişilerin nakdi gelirlerin icra ve akabinde hacze konu edilmesinin temel şartı kişinin asgari geçim gelirinin hacz edilmemesi örneğin kişi maaşına gelen icranın 1/4 ile sınırlı olması borçlunun yasa ile geçimi teminat altına alındığı görülür. Nafaka asgari düzeyde belirlendiği düşünüldüğünde icra çıkartılması mümkün olmamakta.

Yine birikmiş olan nafaka alacaklarına da icra konamaz meblağın büyüklüğü azlığı etki etmez ama boşanmadan kaynaklı mahkeme tarafından hükmedilen tazminatlar tamamı icraya konu olabilir o yüzden icra takibiniz var ise ve size verilecek bir tazminat varsa borcunuz mukabilinde kesilecektir.

Banka Nafakaya El Koyabilir mi?

Mahkeme tarafından boşanan eşe ve çocuklara bağlanan nafaka icra konmayacağı gibi bankanın el koyması mümkün değildir bu durumda olanların bankaya bir dilekçe ile başvurmaları paranın eşinden gelen nafaka olduğunu kanıtlamalıdır paranın kaynağının tespiti ile banka iade etmesini sağlayabilir.  Ancak nafaka harici bir durum varsa olabilir yine boşanmadan kaynaklı tazminatlar da kesilir birikmiş nafaka alacakları hariç.

Tabi bu durumlar boşanan eşin diğer gelirlerine ev arsa araba gibi taşınır taşınmazlarına icra gelmeyeceği anlamına gelmez burada dokunulmaz olan sadece nafakadır. Boşanan eşin baba evine icra gelme durumu ise şu şekilde bakmak lazım, kişiye icra geldiğinde ikamet ettiği mesken aynı zamanda kişinin yaşam alanı olur orada bulunan ev eşyaları hacze konu edilebilir ama burada eşya sahibinin kimin olduğu kanıtlanırsa orada da sorun ortadan kalkmış olur.

Kısaca nafaka sosyal yardım kapsamında olduğundan icra vb durumlara asla konu edilemez.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu