BDDK’dan Değersiz Alacakların (Kredi) Silinmesi

BDDK tarafından “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 29/11/2019 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Burada tüketici borçlu lehine bir durum söz konusu değildir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkeleri çerçevesinde değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeden ibarettir. Bankaların takip sayılarını muhasebe kayıtlarında azaltma ve bilanço tutarlılığının sağlanması amacındandır.

Düzenleme ile kayıttan düşme uygulaması, alacak hakkından vazgeçilmesi anlamına gelmeyecek olup, ayıttan düşme uygulamasına ilişkin hususlar (makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler, takip politikaları, kayıttan düşme politikası, kayıttan düşülen tutarlar ve benzeri) finansal tablo dipnotlarında açıklanacak. İlgili uygulama 19 Temmuz 2019’dan geçerli olmak üzere 29/11/2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmiş olacaktır.

Burada sadece tabiri caiz ise muhasebe kayıtlarında bir düzenleme söz konusu olup, alacakların takibi, varlık yönetim şirketlerine devri satışı eski şekli ile devam edecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.