İlamlı İcra Takibi Nedir?

Alacaklının, para yahut para olmayan bir konu ile ilgili olarak mahkemeden aldığı karara (mahkeme ilamı) dayanarak başlattığı takibe ilamlı icra takibi denir. İlamsız takip, sadece para alacakları için yapılabilirken, ilamlı takip de çocuk teslimi, kiralanan taşınmazın tahliyesi gibi birçok hak/alacak için yapılabilir.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır

İlamlı icra takibi yapmak için icra dairesine giderek, bir takip talebi hazırlamalısınız. Takip talebinin İcra ve İflas Kanun’a uygun şekilde hazırladığınızdan emin olun. Bu hususta; icra dairesindeki icra memurlarından yardım talep edebilirsiniz. Takip talebinizin arkasına mahkemeden almış olduğunuz, mahkeme mührünü taşıyan mahkeme kararını ekleyin. İcra müdürü, şekli bir denetim yaptıktan sonra takip talebinizi onaylayacaktır. İlamlı icrada, borçluya borcu ödemesi için icra emri göndermeniz gereklidir. (İlamsız icrada, ödeme emri gönderebilirsiniz.)

İlamlı Takip Hangi Belgelerle Yapılabilir

İlamlı takip başlatmak isteyen bir alacaklının elinde; öncelikle bir mahkeme kararı olması gereklidir. Bu mahkeme kararının icra takibine koyulabilmesi için; kararın üzerinden en fazla 10 sene geçmiş olması gereklidir. Eğer 10 senelik süre dolmuşsa, karar zamanaşımına uğrayacağı için icra takibi yapılamayacaktır. Ayrıca icra takibine konu olacak ilamın, eda hükmü (bir şeyin verilmesi, yapılması yahut yapılmaması konusunda mahkeme kararı) içermesi gerekir.

  • Mahkeme kararları
  • Kesinleşmiş Hakem Kararları
  • Hakimin önünde yapılan Sulh, Feragat ve Kabuller
  • Noter huzurunda düzenlenen senetler
  • Türkiye’de tenfizi mümkün olan yabancı mahkeme ve hakem kararları
  • Temyiz ve İcra Kefaletnameleri

Yukarıda listesini verdiğimiz belgelerden birine sahip olmanız halinde alacaklı için en avantajlı takip türü olan ilamlı icra takibini başlatabilirsiniz.

İlamlı Takipte Borçlu Ne Yapabilir

İlamlı icra takibi, mahkeme kararına dayandığı için; borçlunun elinde en az imkanın bulunduğu ve alacaklının güçlü bir konumda olduğu bir takip türüdür. İcra emrini alan borçlunun, icra emrine itiraz etme hakkı yoktur. Ancak; bir üst mahkemeye giderek tehrir-i icra kararı alabilir ve bu karar ile icra takibini durdurabilir. Mahkeme tehrir-i icra kararı vermek için genellikle yüksek oranlarda teminat isteyecektir. Bu nedenle; borçlunun gerçekten haklı olmadığı durumlarda tehrir-i icra kararı alırsa; yüksek faizlerle beraber icra borcunu ödemek zorunda kalacaktır.

Borçlunun diğer başvurabileceği yollardan birisi icra işlemini Şikayet etmesidir. İcra müdürünün borçlunun veya alacaklının bir talebini İcra ve İflas Kanun’a aykırı şekilde yerine getirmesi halinde borçlu; icra müdürünü şikayet edebilir. Bu yöntem özellikle; borçluya gönderilen icra emrinin kanuna aykırı olarak düzenlenmiş olması halinde önemli bir rol oynar ve icra emri şikayete konu edilerek iptal ettirilebilir. İcra emrinin iptali halinde alacaklı tekrardan icra emri göndermekle uğraşacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell