Ana Sayfa Hukuk İcra ve Yasal Takip Maaştan İcra Nasıl Kesilir Diğer İcralar Ne Olur?

Maaştan İcra Nasıl Kesilir Diğer İcralar Ne Olur?

maastan icra kesintisi nasıl yapılır icra kes

Kişilerin borçlanma, Kredi, Kredi kartı yada  bir alış verişten kaynaklı ödenmeyen borçlardan dolayı yasal usullere göre bina edilecek işlem tesisi ile  alacaklı çalışanın maaşına haciz koyabilir. Çalışan ister Devlet Memuru olsun İster Kamu İşçisi yada herhangi bir özel sektör çalışanı olsun İcra Müdürlüğünden gelen  maaş kesintisini İşveren-Kurum işleme almak zorundadır.

İcra Nasıl Gelir?

Günümüzde en çok icra müdürlüğüne konu olan husus bankalar kaynaklı borçlardır yine vadesinde ödenmeyen senetlerde aynen icra konusu olabilir Yine Telefon, İnternet, TV Üyeliği gibi daha bir çok husus aynen ödenmeme durumunda icraya konu edilebilir. İcra İlk önce borçluya yedi gün yasal süre tanıyan varsa itiraz ile mal beyanı isteyen bir ödeme emri gönderir. Borçlu bu borca itiraz etmez yani borç kişiye aitse zaten itiraz etmez verilen süre içinde borcun tamamının ödenmesi ister ödeme olmaz ise yasal süre sonunda karar kesinleşir ve artık borçlunun hak ve alacaklarını kapsayacak şekilde cebri icra işlemi başlar bu arada taşınır taşınmaz mallar var ise onlara da satılamaz şerhi düşülür. (Taşınır Taşınmaz Malların Satışı Ayrıca Hazırlanılması Gereken Bir Durumdur) Borlunun SGK kaydından İşyeri Tespit edilip ilgili kuruma maaş 1/4 oranında kesinti yapılması yine ikramiye-ekders gibi alacaklara da haciz talep edebilir.

Çalışanın Maaşından İcra Kesintisi Yapma

İcra Müdürlüğünden kurum çalışanına gelen icra ilgili kişiye tebliğ edilir icranın kayıt altına alındığı tarih baz alınarak derhal işleme alınır Kamu personeli ise Kurum Bağlı Bulunduğu Saymanlığa Resmi Yazı ile kesinti miktarını İcra Müdürlüğü Yazısı ile birlikte  ilk maaştan itibaren 1/4 oranında kesinti yapılacak tutarda belirtilerek bildirir.  özel Sektör ise şirket-firma muhasebe birimine ilk maaş ödemesinde kesinti yapılacak şekilde planlanır. Konu Kesinti ay ve tutar belirtir şekilde İcra Müdürlüğüne yazısı ilgi tutularak cevap verilmesi gerekir.

Maaşın 1/4 Oranı Nasıl Hesaplanır?

Maaşlardan icra kesintisi 1/4 oranı ile sınırlı kalmak şartı ile yasa ile borçlu güvence altına bir nevi koruma altına alınmıştır çünkü hayatınıda iadame etmesi gerekir. oran hesaplaması ise maaş brütü veya ele geçen üzerinden 1/4 şeklinde uygulanamaz Kişinin net maaşından (ele geçen) bulunan Aile Yardımı, Asgari Geçim İndirimi ve Çocuk parası düşüldükten sonra kalan kısma 1/4 oranında kesinti yapılır.

Ekders ve İkramiye İcraya Kesilir mi?

İcra Müdürlüğünün ilgili haciz kararından Maaş ve İkramiye Ekders gibi alacaklarının da eklemesi belirtilmiş ise örneğin öğretmenin tüm ekdersi maaş 1/4 kesintiye ek olarak tamamı kesilir, yine emeklisi gelmiş ise bunun ikramiyesinin tamamı icraya konu edilecektir. Aksi durumda Kurum Amir sorumlular hakkında ceza davası açılabilir hatta borç tanzimi dahi söz konusu olabilir.

Maaşa Gelen İkinci İcra Ne Olacak

Çalışan kişiye ikinci icra gelmesi durumunda geldiği gün itibarı ile kayıt altına alınır çalışana tebliği edilir ve İlgili İcra Müdürlüğüne resmi yazı ile ilgili kişinin maaşında şu tutarda icra olduğu ikinci sıraya eklenmiş olum sırası geldiğinde kesinti yapılarak Müdürlüğünüz hesabına aktarılacaktır şeklinde bilgi verilir bu sıraya koyma olayı üçüncü ve devamında gelen tüm icralar da geçerli olacaktır. Kamu personeli ie Yine sıraya alındığı Saymanlığa resmi yazı ile bildirilecek ve KBS sistemine aynen işlenecektir. Özel Sektör ise Muhasebe birimi aracığı ile işlemleri takip edecektir.

Maaşta İcra Varken Diğer İcraları Kesme

Çalışanın maaşında icra varken başka bir icra kesintisi borçlu rızası olmadan yasal olarak mümkün değildir. Kişi Rızası ise İcra Müdürlüğüne muvafakat vermek ile mümkündür. Bazen borçlular diğer gelen icra borçlarına da İcra Müdürlüğü marifeti ile muvafakat verirler ancak bu durumda olan bir kesinti talebi icra olup olmadığına ve sırasına bakılmaksızın muvafakat ile belirlenen tutar aynen kesilir ve ilgili icra dosyası aktarılması sağlanır. Muvafakat hür irade ile İcra Memuru yada İcra Müdürü hazirun durumda iken verildiğinden iptal cayma vazgeçme yada kurumun uygulamama gibi bir durumu söz konusu değildir.

Maaş Sırasını Bekleyen İcranın Takipten Düşmesi

Birden fazla icrası bulunan kişilerin maaşına sıraya giren ve kesintisi bekleyen icralar bulunmaktadır ancak uzun süre bekleydiklerinden ve alacaklının dosyasını İcra Müdürlüğü nezdinde yenileme yapılmamasından dolayı dosya geri bırakılır bu durum borçtan ziyade dosyanın sırasını kaybetme riskini fazlasıyla oluşturur. Yine borçlu takipten düşmüş ve sırası yaklaşan maaş haczinin maaştan kesilmesine esas olma üzere def’ini isteyebilir ve takipten düşen maaş haczinin kesilmesi engelleyebilir. Ancak bunun için borçlunun ilgili icra dairesi başvurması ve iş yerine yazılı bir talep getirmesi gerekir.

Buna Esas olan “İİK’nun 83/2. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Öte yandan maaş alacağı menkul hükmünde olup, menkul haczine ilişkin hükümler uygulanır ve haciz icra zaptına yazıldığı anda konulmuş olur. Haciz tarihi itibariyle yürürlükte bulunan İİK’nun 106. maddesi uyarınca hacze konu olan maaştan kesinti yapılması 1 yıllık sürede istenilmelidir. Aksi halde aynı yasanın 110. maddesi uyarınca haciz kalkar.

Maaşta Nafaka Kesintisi varsa İcralar Ne Olur

Maaşta nafaka var ise gelen ilk icra işleme alınır yani nafaka kesintisi icraya engel değildir. Burada ayrılması gereken durum birikmiş ve icraya konu olmuş nafaka alacakları aynen mevcut maaş hacizleri gibi ilk sırada ise kesilir ancak mevcut bir icra kesintisi var ise sıraya girer.

Maaş Kesintisi Yapılan Personelin İşten Ayrılması

Çalışan kişinin işten ayrılması durumunda maaşında devam eden yada sırasını bekleyen tüm icralar için kurum ilgili İcra Müdürlüklerine yazılı oalrak personelin şu tarihte işten ayrıldığı-çıkarıldı şeklinde bilgi vermesi gerekir. Yine Tayin vb durumlarda bildirilmek zorundadır. Borçlunun vermiş olduğu bir Muvafakat var ise yine bildirimde bulunulması zorunludur.

Muvafakat Veren İşten Çıkarsa Ne Olur

Buna borçlu nazarı ile cevaplayalım kişi muvafakat verdi ancak belli bir süre sonra işten ayrıldı yada çıkarıldı Alacaklı veya avukatı borçluya ödeme devamı isteyemez Muvafakat maaştan verilmiştir maaş ortadan kalktığına göre muvafakat sona ermiş olur.

78 YORUMLAR

 1. Selam kolay gelsin ben kircacimdan 18 ay kira alamadım zor bela evden çıkardık icra yolu ile yanlız. Baya birikmiş kiram kaldı şuan yeni bir yazı ile maaşına icra gitti sorum şu para hemen yatarmi onun maaşından kesinti olunca hemen paramı alabilirmiyim

 2. Merhaba 150bin tek bir bankaya borcum var odemiyorum ben bunu odeyemez isem maasimdan kesilecek varlik veya kimseyle gorusmek istemiyorum bu benim maasimdan keserse 15 yil sonra bitti diyelim otomatik mi kesinti bitiyor yoksa takip mi etmem lazim

 3. Merhaba, maaşımdan icra kesintisi yapılıyordu, dosya şubat ayı sonunda kapandı ve maaşımdan fazla alınan kısım iade edildi. fakat ayın 8’inde(mart) yatan maaşımda yine kesinti vardı. bu kesilen kısmı almak için nereye başvurmam gerek?

 4. Merhabalar
  olay şu
  maaşımda haciz var odeme yapılıyorken ben ayın 2 3 ve 4 lerde yani üç gun boyunca durum bıldırır rapour aldım ( fizik tedavi için ) fakat iş yerındekı ortaklaran bırı maaşımdan gelmedıgım saatler kesilecek dendi
  ayın 5inde 5 gunluk istirahat aldım ayın 18 inde ise hastaneye yatış yaptım
  sorunum şu aylık hesaplamalar 30 gun uzerınden oldugu için
  ben 2-3-4 unde olmak uzere 3 er saat işe gıtmedım fizik tedavı aldım
  5 -6-7-8-9-10 olmak uzere ise rapor aldım.
  19unda ise hastaneye yattım ve yatıyorum halen
  asgari ücret alıyorum normal şartlarda 2020 / 4 = 505 tl kesiliyordu
  şu durumda ne kadar kesilecek ve hukiki dayanayagı nedır

 5. Maaşımda icra kesintisi varken.. İkinci bir dosyaya benim iznim olmadan para kesilirmi. Şu an maaşımda icra var kesiliyor. Maaş aldığım banka ile de icralık oldum banka hesabımdan para kesiyor ne yapabilirim

  • Yasal Olarak kesemezler konuyu iş yerinize ilet diyeceğim ama özel sektör muhtemel bişey yapmazlar ancak konuyu dava konusu ederseniz sonuç elde edebilir siniz.

 6. 49 bin tl İcram var Maaş 4/1 kesiliyor Maaş aldığım. Bankadan internetten. Başvuru. Yaptım Bankadan 50 Bin kredi Çektim Banka Maaş günü Hesabima bloke koyup kendi taksidini Çekiyor Hemde maaşımdan İcraya Para. Yatırılıyor Ne yapmalıyım. Çok zordayım hem. İcra hem maaş hesabım blokeli

  • kredi ödenmek zorunda normal şartlar altında maaştan kesinti yapılamz ancak bankaya verilen kredi maaştan kesilsin onayı bankaların sığınağı olmaktadır

 7. merhaba ben 10 yılı aşkın süredir icra dosyaları maaş kesintileri ile uğraşıyorum benim sorum şu ödüyorum bitiyor fakat ne dosya eksiliyor nede kapanıyor primlerim tazminatlarım hepsi gitti fakat iş yeri ile görüştügümde biter ama sizin gidip icra dairesinden bizzat kapattırmanız gerekiyor diye cevap alıyorum fakat icra dosyaları farklı il ve ilçelerde bunun tamamen kapatılmasının bir başka yolu yokmudur .

  • Normalde kesintiler maaşınızdan olmuş ise, ve alacalı avukatı isterse kapatır ancak alacaklı avukatları parasını aldıktan sonra dosya kapatmak için uğraşmıyorlar.. Yazılı Olarak başvurun icraya

   • Borçlu olarak hakkınızda açılan icra dosyalarını takip edin.Bulundugunuz il veya ilçedeki icra dairesine müracaat ederek muhabere yolu ile dosyanızın bakiye borç durumunu sordurabilirsiniz.yine çalıştığınız işyeride icra dosyalarının düzenli ödenmesinden sorumludur.

 8. Merhaba,

  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Kamu personeliyim ve maaşımda kesilmekte olan bir icra vardı Mart 2019 da bitti, sırada olan icra dosyasına kesilmeye başladı ve 6 aydır da kesiliyor. Şu an kesilenden sonra da sıraya 2 dosya daha girdi ki onlara da şu an kesilen dosyanın birinci sırada olduğu ve onlar bittikten sonra sizinkiler kesilecektir diye icra kesinti listesi ve üstyazı gönderildi. Sorun şu: Mart 2019 da biten dosya ödeme süresi boyunca 5000 tl civarı faiz birikmiştir diye kuruma yazı göndermiş, bunların da kesilmesi gerekir diyor. Şimdi bu biriken faiz direk mevcut kesilenin önüne geçerek hemen kesilmeye mi başlanır ? Yoksa en sona sıraya mı geçer ? Şimdiden teşekkür ederim.

 9. Slm vakifbank maas musterisiyim kadrolu memurum maasimda yasal olarak bir kesinti var 3 yildir oduyorum fakat vak8fbank hicbir islem yapmadan ikinci icra kesintisini yapmis mudure gittim nereye gidersen git hakkini ara veremeyiz parayi diyor 3 adet dosyam var para hicbirine yatmamis resmen caliyorlar parayi iki yil once promosyonumuda vermedi oda hicbir dosada yok en kolay nadil bi yol izlemeliyim

 10. Merhaba admin kolay gelsin bir arkadaşıma kefil olmuştum borcunu ödemedi mecburen borcu ben ödemek zorunda kaldım sonra 1 yıl önce rücu ettim borcu ben icra başlattım bu ayın 7sinde işe icra dairesinden maaşı için müzekkere gönderdik avukatsız yapmaya çalışıyorum herşeyi tebligat borçlunun çalıştığı yere gittiği andan itibaren kaç gün içinde banka hesabıma bu kişinin maaşından yapılan kesinti yapar yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

  • İlk maaştan kesinti başlar ve maaşının 1/4 ü kesilir icra emanet hesabına geçer maaş gününden ortalama 8 gün sonra icra müdürlüğünün hesabına düşmüş olur para gelen kesintiden %8 oranında icra müdürlüğü payı kesilir kalan size ödenir.

 11. BİRİSİ BANKA DİĞERİ TURKCELL FİNANSMAN OLMAK ÜZERE 2 AYRI İCRA DOSYAM VAR. BENDE DEVLET HASTANESİNDE DEVLETE BAĞLI SÖZLEŞMELİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYORUM. BU FİRMALAR MAAŞ HACZİNDEN ÖNCE EVİME GELİP EŞYA İÇİN BİR HACİZ İŞLEMİ YAPAR MI ? BENİM ÜZERİME BİR ELEKTRK SU DOĞALGAZ FATURASI YOK. KARDEŞİMİN YANINDA KALIYORUM VE SADECE İKAMETGAHIM VAR ADRESTE.

  • ikametinizin olduğu adrese icra gelir ancak maaşınız var ise yani sosyal güvenlik priminiz yatıyorsa maaşınıza icra konacaktır eve gelmeleri çok çok zayıf ihtimal

 12. Alacaklı taraf olarak soruyorum borclu olan vatandaşın maasinda bu ay icra kesintisi yapılmış ve benim adima işlem yapıldığı söylenmiş fakat para ortada yok icra müdürlüğüne gittim para yok dediler o firmayı aradım parayi yatırdık dediler sizce ne yapmaliyim

 13. Şu an maaşım dan bir dosya için zaten kesiliyor. İkinci dosya için muhafakat vermiştim 500 için oda kesildi. ama ptt hesabıma gelen paradan da 50 tl nin dışında kesebiliemi? Birde muhafakatı iptal ettirebilir miyim?

 14. İyi günler. Nafaka için maaş haczi istemiştim Eşim için. E devletten en son baktığımda eşimin çalıştığı kurum ilişkili olarak görünüyordu. Fakat cuma gününden beri e devlette açtığım icra dosyasını göremiyorum. Sebebi nedir acaba? Takip kararının devamı olarak mahkeme kararım da var. Neden e devlette icra dosyamı göremiyorum? Uyap tada baktım esas No ya göre dosyayı bulamadı

  • Pelin hanım belki bu süreçte takibinizi yapmışsınızdir. Ancak ben yine de yazmak istedim. Nafakayı ilam ile alıyorsunuz.İlamli takipte ancak icranın geri bıraktirilması kararını aldıysa takip durur.Ancak bu durum mahkeme kararının kesinleşmemiş olması halinde mümkün olur. Eğer karar kesinleşmişse bunu yapamaz. Aktif olarak dosyanızı takip edin icra dairesine başvurun. Borçlu işyerinden ayrılmış bile olsa çalışmıyor bile olsa icra dosyası kapanmaz.

 15. Merhaba. 250 bin işlemiş faizle birlikte icrada olan borcum var. Maaşımın 1/4 ü kesiliyor. Yaklaşık 9 dosya sırada ancak nasıl oldu ise en büyük meblalı dosya öne geçmiş şuan kesiliyor ve bitmesi imkansız. Diğer dosyalar varlık şirketlerinde . Bana kibarca mesajlar atıp görüşme talebi ve çok büyük miktarda indirimler teklif ediyorlar. Hatta 90 bin olan borcumu 11 bine kapatabileceklerini söylüyorlar yazıyorlar. Acaba alamayacakları için mi . Birde emekli ikramiyesi konusunda bilgi rica ediyoruz tamamına mı el konulur. Yaklaşık 4 yıldır yedieminde olan 15 bin liralık bir aracımı halen satmadılar bununla ilgili ne yapa bilirim. Bekleyen dosyaların düşme ihtimali var mı.

 16. Merhaba evkur borcum yüzünden maaş haczi göndermiş 3500 lira borcum var 2800 e yakın para alıyorum ne kadar kesinti yapılır 2800 4te1 imi yoksa askeri ucretten geriye kalan kısım mi

 17. merhaba, kamuda kadrolu öğretmenim. Geçen sene icra borcumu kapattım ve maaş haczim kalktı 14 ay boyunca maaşımı tam olarak aldım bordroda da icra kesintisi görünmüyor. Ancak yeni tayin olduğum ilçe milli eğitim muhasebe birimi icra kesintisi olduğunu söylüyor. Ayrıldığım milli eğitim borcu ya da icrası yoktur diye yazı yazdı yine de maaştan kesinti olacağını söylüyor nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

 18. Merhaba 3 adet icra dosyam vardı daha once 1 tanesine kesiliyordu bunların 2 si banka 1 tanesi şirket şimdi 1 tane daha eklendi bu da şahıs senet şu anda başka bir şirkete giriş yaptım yeni işe başladım bunların hangisine kesilir daha once kesilene mi yoksa ilk once davranana mı

 19. Merhaba,
  Calismakta oldugum iş yeri kapandi maaşinda 2 icra vardi 1. Kesilerek maasindan son 1500 tl kaldi alacagim tazminatim 1500 tl 1. Dosyayi kapatip kakan mebla 2. dosyayamı aktarılır benim kendi hesabimami.

   • Benim problemim biraz uzun ve karışık müsaadeniz ve zamanınız olur sa cevap verirseniz çok makbule geçer. 1. İcra dosyamda şuan fazla ödeme yapıldı iş yerin tarafından dosya kapama gerçekleşmedi vs dediler bakiyem ekşi 1500 gözüküyor icra dairesini aradım bir kaç güne iade edileceğini söyledi yanlız bir ıcram daha var oda direk özenirdi yoksa bu 1500 u iş yerim bana verip ay başımı kesinti yapar ve ben 1500 içinden 100 tl gibi harç parası vermişim yine 1400 yatacak geri çok saçma onların hatası dosyayı kapatmamışlar ben neden para veriyorum anlamadım bu iki soruyu cevaplama zahmetine girerseniz sevinirim.

 20. Merhaba
  İnternetten kredi kullanırken bankalar maşimdan haciz kesintisi olsa bile maaşından kesinti yapılmasını kabul ediyorum. Diye kabul etmeyi şart koşuyorlar.
  İcralık olunduğunda 1/4 hacı kesintisi varken genelde 2.icralik dosya kesinti yapabilirim. İmzalanan bir evrak yok. Bu yasal mı değerli yorumlarınız rica

   • sayğıdeğer admin yardımcı olursan sevinirim 1 icram var bir başka banka beni icraya verdi maaş bankamdır kredi çekmiştim icra olsa bile maaşı vermiyor bloke yapa bilirim mi kalan tüm paramı kesiyor internetten başvuru yapmıştım beş para kalmıyor

 21. Slm memur emeklisiyim maaş aldıgım banka harıcınde sahis tarafından maaşıma icra konuldu 4 tanede başka bankadan kredi aldım ödiyemiyoeum Bu bankalardanda icra gelirse hem şahsın koytugu icarayla biekikte bankanınında icrası gelırse ikisimi keslir yoksa şahsın koydugu icra birikten sonra bankaların keslir saygılar sunarı

  • ilk icra kesintisi bitene kadar diğeri kesinti yapamaz tabii siz muvafakat vermediyseniz. Ayrıca emeklinin maaşında icra içinde muvafakat gerekir. yoksa direk kesilmez

 22. Maaşımın 4/1 icra borcum yüzünden kesiliyor 9 icra dosyam görünüyor 8aydır kesilen maaşım hangi icra dosyasına yattığını takip edemiyorum kapanan dosyalarım olması gerekirken e devletten bakınca hala açık görünüyor ne yapabilirim

 23. merhaba akılma takılan bir soru var. Benim 3 tana icram gözüküyor e devşetten baktığımda icra davası açılmış biri ocakta diğeri ikisi ise mayısta. ancak bı tanesi ile uzlaşma yoluna gittik kaldı ıkı. Ben şu an çalışıyorum ama sigortasız. Üzerime de kayıtlı taşınmaz bir mal yok. Bu durumda icra davası sonuşlanırsa ben sigortalı olana kadar bekleyeceklermı maaşa haciz koydurmak için. eğer hiç sigorta olmaz ise ve maaşı elden almaya devam edersem ne olur ? sigortaya geçene kadar beklerlermı maaş haczi için ? birde ne zaman sonuçlanır bu icra maaş haczi davası ocaktaki hala sonuçlanmamış misal mayıstaki de öyle. şimdiden teşekkür ederim

  • İcra dosyaları kapanması için borç ile birlikte icra harcınında yatırılması gerekir yine bekleyen icralarda sizi bekleyecektir. Yani uzun süre bekler

 24. Merhabar , Admin benim kafama takılan şudur. 7.500 tl olan ana borc. Maaştan kesiliyor şuanda 400 tl si kaldı önümüzde ay bu para kesilicek ve bitecek. Daha sonrasında . Avk.ve icra maasrafı vs. Dosya kapama ücreti için maaşıma haciz gelir mi bunu öğrenmek istiyorum. Tekrardan dosya kapama adı altında faizler vs . Tarafıma maaş haczi olarak gelir mi ?

  • Evet gelebilir geldiği zaman aynen icra olarak kesilir yada siz defaaten kapatabilirsiniz. Yine Sırada icra var ise sıraya tabi olmaz aynen ilk sırasından devam eder

 25. Varlık şirketi adı atın da avkuat lar arıyorlar icra dayresine yatırmayın bize yatırın diyorlar borcunuzu ve ödeme kolaylığı yapalım diyorlar bu şirketler güvenilirmi bu borçlar tekrar karşımıza çıkarmı ana para 2000 tl borç 5000 bin olmuş bu varlık şirketleri sadece ana parayı istiyor insan şübhe duyuyor

 26. Merhaba benim 2500+230,26 agi 2730,26 net ücretim var fakat fazla mesaimle 5730,26 net ücretim var bundan 200 avans kesintisi ve 234 tl bes kesintisi yapılıyor ve netim 5.296,26 tl ye düşüyor benim icramın 4/1 rakamı hangi ücretimden yapılacak olup tutar ne olacak ? Şimdiden teşekkür ederim.

 27. Mrhb bir sorum olacak ölümlü trafik kazasından manevi tazminat davasının haczi geldi maaşımın 4/1 ine 1 yıldır kesiliyo rakam 60 bin bunun üzerine trafik sigortası ehliyet yetersiz olduğundan rücü etti ve 90 binlik başka bi icra başlattı bu 90 bin zaman aşımı olurmu çünkü daha 60 yeni kesilmeye başlandı 7-8 yıl kesilecek cewaplarsanız yada başına bnzeri gelen yazarsa sewinirim
  zaman aşımı Banka Borçları ve İcralarda Zaman Aşımı Süresi başlıklı yazımızda ayrıntılar var..

 28. bankaya olan borcu icra dairesi aracılığı ile maaştan kesilirken aynı anda bankanın hesaptan kesinti yapması yasal mıdır? bu durumda fazla kesinti yapılan kişinin ne yapması gerekir? teşekkür ederim

  • Bankaya yazılı başvuru yaparak kesinti yapılmaması istenir gerekçe oalrak maaş tan icra kararı olmadan kesinti yapılamaz şerhi düşülür bunu yazı olarak yapınız ve gerekçesini yazılı isyeniz ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulanabilirsiniz.

   • Benim 200.000 lık denetim var icraya verdi ve maaşımdan kesiliyor ayriyeten 3 bankadan 50.000 TL lık kredi çektim ve 150.000 tl de oralara borcum var ödeyemiyorum banka ne zaman varlık şirketine devreder ve nasıl bi fiyat verirler bilgilendirir deniz çok sevinirim

 29. maaşımdan icra kesintisi varken vakıf bank , ziraat bankası gibi devlet bankalarından birinden icra gelirse bu bankalar ilk sıraya mı girer (önce devlet alacakları tahsil edilir diye duymuştum) yoksa kesilen icradan sonra tahsil edilmek için sıraya mı konur

 30. Merhabalar maasimdan 1000lira kesiliyor suan da bir icra dosyasi icin. 300 lira kaldi dosyadan sirada bekleyen dosya var. Bu ay alacagim maasta sadece 300 mü kesilir yoksa siradaki dosya ya mi aktarilir geri kalani ?

 31. Merhaba mart ayı sonunda ücretinde icra kesinti yapılan bir personelin bu kesinti tutarı ,kaç gün içinde icra müdürlüğüne yatırılmalıdır? Kanuni süresi nedir? Teşekkürler

 32. Şirketime maaştaki kesinti yapan avukat hangisidir diye sorduğumda bilmiyorum gibi bi saçmalıkla karşılaştım.. kesinlikle bilgi verilmedi şu avukattan şu yazı geldi şu avukat kesinti yapıyor şu kadar gördünüz vardır diye… defalarca soruyorum cevap alamıyorum çalıştığım şirket dışında nerden öğrenebilirim bu keisntilerin kim tarafından ne kadar yapıldığını?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz