Garanti Sözleşmesi Ne Demek?

Garanti sözleşmesi, kişinin farklı birinin üstlenmiş olduğu sorumluluğu tam olarak yerine getireceğine, yerine getirmediği takdirde eksikliği kendisinin gidereceğine dair vermiş olduğu taahhüttür. Söz konusu taahhüt, adından da anlaşılacağı gibi yazılı ve resmidir. Bundan dolayı bağlayıcılığı vardır. Genellikle borç alma durumlarında gündeme gelen bir sözleşme olup, çok fazla kullanılır.

Garanti sözleşmesine ilişkin yukarıda yer alan tanım dikkate alındığında, bu sözleşmenin kefalet sözleşmesine çok fazla benzediğini söylemek kesinlikle yanlış olmaz. Hatta zaman zaman iki sözleşmesinin benzer amaçlar için kullanıldığı ve birbiri yerine geçtiği dahi bilinir. Fakat buna karşın her ikisinin birebir aynı olduğunu söylemek, söz konusu dahi değildir. Garanti Sözleşmesi ile kefalet sözleşmesi farklı kavramlardır ve birbirlerinden ayrılırlar.

Garanti Sözleşmesi ile Kefalet Sözleşmesi Arasındaki Farklar

Bu iki sözleşmesinin genel hatları benzemesine karşın, farklarını ortaya koyan temel özellikler vardır. Bunlardan bazılarının şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Kefalet sözleşmesinde verilen garanti, borca dair bütün maddi meblağlardır. Yani anaparanın haricinde gecikme faizi ve cezalar da bu kapsamdadır. Fakat garanti sözleşmesinde sadece asli borca garanti verilir.
  • Kefalet sözleşmesinin nasıl olacağına dair detaylar TBK içerisinde yer alırken, garanti sözleşmesinde bu durum söz konusu değildir. Bundan dolayı da garanti sözleşmesinde bir şekilde şartından bahsedilemez.
  • Kefil, ödediği borca bağlı olarak alacaklıya halef olurken, bu durum garanti sözleşmesinde yoktur.

Yukarıda yer alan temel farklılıklar dikkate alındığında, kişinin imzaladığı sözleşmesinin hangisi olduğunu bilmesini zorunlu kılar. Bundan dolayı kefillik durumunda sözleşmenin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell