Genç Çiftçiye Hibe Desteği Nedir – Nasıl Alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında genç çiftçilerin projelerinin desteklenmesi için hibe desteği verileceği belirtildi. Türk Hükümetinin üretimi artırmak adına başlattığı projelerden biri olan genç çiftçilere hibe desteğinden sadece 2250 genç çiftçi yararlanabilecek.Cumhurbaşkanı, gençlere verilecek olan desteğin 30.000 TL’sinin hibe kapsamında verileceğini, en yakın zamanda başvuruları toplamaya başlayacaklarını belirtti.

Üretim projesinin hayata geçirmek isteyen, üretmek isteyen genç çiftçilere, iyi bir fırsat niteliğinde olan bu hibe desteğini alabilmenin belirli şart ve prosedürü vardır.  Bu kapsamda 2250 genç çiftçiye verilecek olan 30.000 TL’lik hibe desteğini nasıl alabileceğinizle ilgili olarak sizin için bir rehber hazırladık.

Genç Çiftçi Hibe Desteğine Nasıl Başvurulur?

Genççiftçi hibe desteğinden yararlanmak isteyen gençler, öncelikle hibe desteğinialabilmek için gerekli olan şartları sağlayıp sağlamadığını tespitetmelidirler. Genç çiftçi hibe desteğini almaya uygun olan kimseler, ilgilibakanlık tarafından başvuruların toplanması için kurulan www.gencciftci.tarim.gov.tr adresinden online olarakbaşvuruda bulunabilir.

İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvurunun tamamlanmasının ardından sistem tarafından verilen başvuru belgesinin bir çıktısı, genç çiftçi tarafından geliştirilen projenin bir örneği, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı gibi diğer gerekli evraklarla beraber ilgili kuruma sunulması gereklidir. İlgili kurum projenin gerçekleştirileceği yerde bulunan il/ilçe tarım müdürlükleridir. Genç çiftçi hibe desteğine başvurmak isteyenlerin, son güne kadar ilgili kuruma giderek bu belgeleri fiziki olarak teslim etmesi lazım olur.

Genç çiftçilerden alınacak olan başvurular, her ilin valilik bünyesinde kuracağı komisyonlar tarafından özel olarak değerlendirilecektir. Başvurusu uygun görülen kimselerle, hibe desteği kapsamında sözleşme imzalandıktan sonra hibe desteği verilecektir.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvurusunda Gerekli Evraklar

Genç çiftçi hibe desteği kapsamında internetten başvuru yapıldıktan sonra ilgili kuruma sunulması gerekli olan belgeler şunlardır;

Zorunlu Belgeler

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 2. Ücretli olarak çalışmadığına dair başvuru sahibi ve eşine ait SGK’dan alınan belge,
 3. İnternet ortamından alınan başvuru dilekçesi,
 4. İnternet ortamından alınan proje detay belgesi,
 5. İnternet ortamından alınacak taahhütname evrakı,
 6. Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olunmadığına dair başvuru sahibi ve eşine ait Vergi Dairesi tarafından verilen onaylı belge,
 7. En az ortaöğretimin bitirildiğine dair alınan diploma belgesi yahut okuma yazma bilindiğine dair okur-yazar belgesi,
 8. Arı üretimi kapsamında destekten yararlanmak isteyenlerin TAB tarafından onaylanmış üyelik belgesi,

İhtiyari (Talep Halinde Sunulması Gereken) Belgeler

 • Proje kapsamında kullanılacak arazi, tarla, çiftlik tarzı yerlerin başvuru sahibine ait olduğuna dair mülkiyet belgesi,
 • Genç çiftçinin aldığı eğitim il proje konusu arasında uyumluluk olduğunu gösteren belge,
 • Üretimde kullanılacak coğrafi işaretlere ilişkin kayıt evrakı,
 • Başvuru sahibinin şehit veya gazi yakını olduğuna dair belge,
 • Askerlik terhis belgesi,

Genç Çiftçi Hibe Desteğini Almanın Şartları

Genç nüfus arasındaki işsizlik oranın düşürülmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla hükümet tarafından verilen hibe desteğinden yararlanmak için başvuru sahibinin,

 • Hibe desteğinden yararlanmak için öncelikle 18 yaşını tamamlamış ancak 41 yaşını doldurmamış Türk vatandaşı olması,
 • Okuma, yazma bilmesi,
 • Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve eşinin herhangi bir iş kolunda sigortalı çalışma yapmaması,
 • Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve eşinin kendi nam ve hesabına çalışan bir vergi mükellefi olmaması,
 • Cezai bir sorumluluğu bulunmaması,
 • Askeri görevini tamamlamış olması,
 • Üniversite dahil örgün öğretime devam ediyor olmaması,
 • Genç çiftçi hibe desteği kapsamında hayvancılıkla ilgili hibe alacakların 15 büyükbaş yahut 50 küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmaması,
 • Alacağı desteği arı yetiştiriciliğinde kullanacak olanların, 50 adetten fazla arı kovanı olmaması,
 • Devlet tarafından verilen bir başka hibe desteğinden yararlanmamış olunması yahut başka bir hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanılmasına rağmen sözleşmeyi imzalamaktan imtina edilmiş olunmaması,
 • Çiftçinin desteklenmesi kapsamında alınacak bir hibe için sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin iptal etmiş olmaması,

Şartlarını sağlaması gereklidir. İnceleme komisyonu tarafından yapılacak incelemede bu şartları sağlamadığı tespit edilen başvuru sahiplerinin, talepleri esas değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

Genç Çiftçi Hibe Desteğine Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından ilan edilen hibe takvimine göre genç çiftçilerin başvuruları 31 Mayıs 2019 tarihine kadar toplanacak. Genç çiftçi hibe desteği için son başvuru tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı şuan muamma olsa da; halkın büyük ilgisi olması halinde sürenin uzatılabileceğini tahmin ediyoruz. Her ihtimalde işinizi sağlama almak adına 31 Mayıs 2019 tarihinden önce başvuru evraklarınızı fiziki olarak ilgili kurumlara teslim etmenizi tavsiye ederiz.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Kapsamında Olan Projeler

Genç çiftçi hibe desteği kapsamında sağlanan desteğin asıl amacı genç çiftçilerin geliştirdikleri projeleri hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda genç çiftçilerin sadece belirli alanlarda geliştirdikleri projeler hibe desteğine alınmıştır. Nitekim hibe desteği kapsamında olmayan projeler için yapılan başvurular değerlendirmeye dahi alınmayacaktır. Genç çiftçi hibe desteği kapsamında desteklenen projelerin kapsamı şunlardır;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Arı balı, arı poleni, anne arı gibi arı ürünleri yetiştiriciliği
 • Tavuk yumurtası yetiştiriciliği
 • Kümes hayvanı yetiştiriciliği
 • Meyve ağacı yetiştiriciliği
 • Süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Tohum ve fidan gibi tarım hammaddesi yetiştiriciliği
 • Yem bitkisi yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üreticiliği
 • Tıbbi ve aroma olarak kullanılan bitkilerin yetiştiriciliği
 • Üretilen bitki, meyve, mantar yahut diğer tarım ürünlerinin depolanması ve paketlenmesi kapmasında yapılan faaliyetler
 • Organik ürün yetiştiriciliği

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan genç çiftçiler, yukarıda yer alan bir faaliyet alanında yenilikçi bir proje geliştirmek suretiyle genç çiftçi hibe desteğinden yararlanabilirler.

Haksız Alınan Genç Çiftçi Hibe Desteğinin İadesi

Genç çiftçilerin desteklenmesi için verilen hibe desteği; bazı durumların varlığı halinde iade edilmesi istenebilir. Genç çiftçi hibe desteği programı kapsamında olmasına rağmen hibe desteğini aldıktan sonra mevzuata ve verdiği taahhütnameye aykırı hareket eden çiftçilerden, hibe desteğini hazineye geri ödemesi gereklidir. Hibe desteğini geri ödemesi gerekirken ödeme yapmayan çiftçiler hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun uyarınca icra takibi başlatılarak faizleriyle beraber çiftçiden tahsil edilir.

Başvurusahibi tarafından bakanlığa sunulmuş olan başvuru evrakları içerisinde; resmi veya özel kurumlar tarafından düzenlenmesi öngörülen belgelerin yanlış, hatalı düzenlenmiş olması halinde çiftçiye ödenen hibe desteğinden bu kurumlarda sorumlu olur. Bu kapsamda hazine hatalı olarak hibe verdiği çiftçiden gerialamadığı tüm tutarı bu kurumlara rücu edebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında genç çiftçilerin projelerinin desteklenmesi için hibe desteği verileceği belirtildi. Türk Hükümetinin üretimi artırmak adına başlattığı projelerden biri olan genç çiftçilere hibe desteğinden sadece 2250 genç çiftçi yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı, gençlere verilecek olan desteğin 30.000 TL’sinin hibe kapsamında verileceğini, en yakın zamanda başvuruları toplamaya başlayacaklarını belirtti.

Üretim projesinin hayata geçirmek isteyen, üretmek isteyen genç çiftçilere, iyi bir fırsat niteliğinde olan bu hibe desteğini alabilmenin belirli şart ve prosedürü vardır.  Bu kapsamda 2250 genç çiftçiye verilecek olan 30.000 TL’lik hibe desteğini nasıl alabileceğinizle ilgili olarak sizin için bir rehber hazırladık.

Genç Çiftçi Hibe Desteğine Nasıl Başvurulur?

Genç çiftçi hibe desteğinden yararlanmak isteyen gençler, öncelikle hibe desteğini alabilmek için gerekli olan şartları sağlayıp sağlamadığını tespit etmelidirler. Genç çiftçi hibe desteğini almaya uygun olan kimseler, ilgili bakanlık tarafından başvuruların toplanması için kurulan www.gencciftci.tarim.gov.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilir.

İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvurunun tamamlanmasının ardından sistem tarafından verilen başvuru belgesinin bir çıktısı, genç çiftçi tarafından geliştirilen projenin bir örneği, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı gibi diğer gerekli evraklarla beraber ilgili kuruma sunulması gereklidir. İlgili kurum projenin gerçekleştirileceği yerde bulunan il/ilçe tarım müdürlükleridir. Genç çiftçi hibe desteğine başvurmak isteyenlerin, son güne kadar ilgili kuruma giderek bu belgeleri fiziki olarak teslim etmesi lazım olur.

Genç çiftçilerden alınacak olan başvurular, her ilin valilik bünyesinde kuracağı komisyonlar tarafından özel olarak değerlendirilecektir. Başvurusu uygun görülen kimselerle, hibe desteği kapsamında sözleşme imzalandıktan sonra hibe desteği verilecektir.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvurusunda Gerekli Evraklar

Genç çiftçi hibe desteği kapsamında internetten başvuru yapıldıktan sonra ilgili kuruma sunulması gerekli olan belgeler şunlardır;

Zorunlu Belgeler

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 2. Ücretli olarak çalışmadığına dair başvuru sahibi ve eşine ait SGK’dan alınan belge,
 3. İnternet ortamından alınan başvuru dilekçesi,
 4. İnternet ortamından alınan proje detay belgesi,
 5. İnternet ortamından alınacak taahhütname evrakı,
 6. Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olunmadığına dair başvuru sahibi ve eşine ait Vergi Dairesi tarafından verilen onaylı belge,
 7. En az ortaöğretimin bitirildiğine dair alınan diploma belgesi yahut okuma yazma bilindiğine dair okur-yazar belgesi,
 8. Arı üretimi kapsamında destekten yararlanmak isteyenlerin TAB tarafından onaylanmış üyelik belgesi,

İhtiyari (Talep Halinde Sunulması Gereken) Belgeler

 1. Proje kapsamında kullanılacak arazi, tarla, çiftlik tarzı yerlerin başvuru sahibine ait olduğuna dair mülkiyet belgesi,
 2. Genç çiftçinin aldığı eğitim il proje konusu arasında uyumluluk olduğunu gösteren belge,
 3. Üretimde kullanılacak coğrafi işaretlere ilişkin kayıt evrakı,
 4. Başvuru sahibinin şehit veya gazi yakını olduğuna dair belge,
 5. Askerlik terhis belgesi,

Genç Çiftçi Hibe Desteğini Almanın Şartları

Genç nüfus arasındaki işsizlik oranın düşürülmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla hükümet tarafından verilen hibe desteğinden yararlanmak için başvuru sahibinin,

 • Hibe desteğinden yararlanmak için öncelikle 18 yaşını tamamlamış ancak 41 yaşını doldurmamış Türk vatandaşı olması,
 • Okuma, yazma bilmesi,
 • Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve eşinin herhangi bir iş kolunda sigortalı çalışma yapmaması,
 • Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve eşinin kendi nam ve hesabına çalışan bir vergi mükellefi olmaması,
 • Cezai bir sorumluluğu bulunmaması,
 • Askeri görevini tamamlamış olması,
 • Üniversite dahil örgün öğretime devam ediyor olmaması,
 • Genç çiftçi hibe desteği kapsamında hayvancılıkla ilgili hibe alacakların 15 büyükbaş yahut 50 küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmaması,
 • Alacağı desteği arı yetiştiriciliğinde kullanacak olanların, 50 adetten fazla arı kovanı olmaması,
 • Devlet tarafından verilen bir başka hibe desteğinden yararlanmamış olunması yahut başka bir hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanılmasına rağmen sözleşmeyi imzalamaktan imtina edilmiş olunmaması,
 • Çiftçinin desteklenmesi kapsamında alınacak bir hibe için sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin iptal etmiş olmaması,

Şartlarını sağlaması gereklidir. İnceleme komisyonu tarafından yapılacak incelemede bu şartları sağlamadığı tespit edilen başvuru sahiplerinin, talepleri esas değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

Genç Çiftçi Hibe Desteğine Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından ilan edilen hibe takvimine göre genç çiftçilerin başvuruları 31 Mayıs 2019 tarihine kadar toplanacak. Genç çiftçi hibe desteği için son başvuru tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı şuan muamma olsa da; halkın büyük ilgisi olması halinde sürenin uzatılabileceğini tahmin ediyoruz. Her ihtimalde işinizi sağlama almak adına 31 Mayıs 2019 tarihinden önce başvuru evraklarınızı fiziki olarak ilgili kurumlara teslim etmenizi tavsiye ederiz.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Kapsamında Olan Projeler

Genç çiftçi hibe desteği kapsamında sağlanan desteğin asıl amacı genç çiftçilerin geliştirdikleri projeleri hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda genç çiftçilerin sadece belirli alanlarda geliştirdikleri projeler hibe desteğine alınmıştır. Nitekim hibe desteği kapsamında olmayan projeler için yapılan başvurular değerlendirmeye dahi alınmayacaktır. Genç çiftçi hibe desteği kapsamında desteklenen projelerin kapsamı şunlardır;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Arı balı, arı poleni, anne arı gibi arı ürünleri yetiştiriciliği
 • Tavuk yumurtası yetiştiriciliği
 • Kümes hayvanı yetiştiriciliği
 • Meyve ağacı yetiştiriciliği
 • Süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Tohum ve fidan gibi tarım hammaddesi yetiştiriciliği
 • Yem bitkisi yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üreticiliği
 • Tıbbi ve aroma olarak kullanılan bitkilerin yetiştiriciliği
 • Üretilen bitki, meyve, mantar yahut diğer tarım ürünlerinin depolanması ve paketlenmesi kapmasında yapılan faaliyetler
 • Organik ürün yetiştiriciliği

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan genç çiftçiler, yukarıda yer alan bir faaliyet alanında yenilikçi bir proje geliştirmek suretiyle genç çiftçi hibe desteğinden yararlanabilirler.

Haksız Alınan Genç Çiftçi Hibe Desteğinin İadesi

Genç çiftçilerin desteklenmesi için verilen hibe desteği; bazı durumların varlığı halinde iade edilmesi istenebilir. Genç çiftçi hibe desteği programı kapsamında olmasına rağmen hibe desteğini aldıktan sonra mevzuata ve verdiği taahhütnameye aykırı hareket eden çiftçilerden, hibe desteğini hazineye geri ödemesi gereklidir. Hibe desteğini geri ödemesi gerekirken ödeme yapmayan çiftçiler hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun uyarınca icra takibi başlatılarak faizleriyle beraber çiftçiden tahsil edilir.

Başvuru sahibi tarafından bakanlığa sunulmuş olan başvuru evrakları içerisinde; resmi veya özel kurumlar tarafından düzenlenmesi öngörülen belgelerin yanlış, hatalı düzenlenmiş olması halinde çiftçiye ödenen hibe desteğinden bu kurumlarda sorumlu olur. Bu kapsamda hazine hatalı olarak hibe verdiği çiftçiden geri alamadığı tüm tutarı bu kurumlara rücu edebilir.

Genç çiftçi hibe desteğini alabilmek adına resmi evraklar üzerinde sahtecilik yapan kimseler, cezai sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla hibe desteğini geri ödemekle yükümlüdürler. Bakanlık tarafından bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren 5 sene boyunca bu kişilerin başka bir hibe destek programından yararlanması mümkün değildir.

Genç çiftçi hibe destek programından yararlanmak isteyen çiftçiler, https://gencciftci.tarim.gov.tr/Content/download/OLUR_UYGULAMA_REHBERI_VE_EKLERI_2018.pdf bu linkten daha detaylı bilgilere ulaşabilirler.

Genç çiftçi hibe desteğini alabilmek adına resmi evraklar üzerinde sahtecilik yapan kimseler, cezai sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla hibe desteğini geri ödemekle yükümlüdürler. Bakanlık tarafından bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren 5 sene boyunca bu kişilerin başka bir hibe destek programından yararlanması mümkün değildir.

Genççiftçi hibe destek programından yararlanmak isteyen çiftçiler, https://gencciftci.tarim.gov.tr/Content/download/OLUR_UYGULAMA_REHBERI_VE_EKLERI_2018.pdf bu linkten daha detaylıbilgilere ulaşabilirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.