Çiftçi Destekleri

KOSGEB 2021 Yılı Girişimci Programları Ve Destekleri Nelerdir?

KOSGEB kuruluşundan beri girişimcileri destekleyen ve eğiten kuruluş olmuştur. Gerek eğitim destek programları gerek mali destek programları gerekse başkaca destek programlarıyla girişimcileri desteklemiştir. Bu destekler salgın hastalıklar ve mali çalkalanmalar sebebiyle mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırılmak amacıyla kapsam bakımından genişletilmiştir. Bu çerçevede Kuruluş Desteği ve Performans Desteği girişimcilere verilmektedir.

Yeni Girişimci Destek Programları ve İleri Girişimci Destek Programları oluşturulmuştur. Yazının bütününde bu desteklerden kimlerin yararlanabileceği ve destek kapsamında ne kadar destek alınabileceği ve bu desteklerin geri ödemeli mi yoksa hibe olarak mı verildiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Geleneksel Girişimci Programına yapılan başvurular KOSGEB Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. İleri Girişimci Programı’na yapılan başvurularda ise ilk olarak ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmeden sonra başvuru kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Başvurular Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilir?

Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez. Eğer ki işletme kuruluşunda girişimcinin %50’nin altında hisse sahibi olması veya destek programı süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devrederek %50’nin altına düşmesi durumunda girişimci bu destekten mahrum kalır.

Destek programı süresi içinde işletme açık olmalıdır. Desteklenen işletmenin kuruluşundan itibaren 1 yıl tamamlanmadan kapanmışsa bu durumda geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlayıp daha sonra tasfiyesine başlanması ya da kapanması durumunda destek ödemeleri geri alınmaz.

İşletmenin kuruluş tarihi önemlidir. İşletme kuruluş tarihinin Geleneksel Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

Kurulacak işi gerçekten yapacak girişimcinin yerine başka birinin girişimci olarak başvuru yapması ya da başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması durumunda bu başvuru reddedilir. Girişimcinin öncelikle kurulan işletmeyle ilgili bilgi, birikimi, deneyimi olması gerekir.

Aşağıdaki durumların varlığı halinde KOSGEB başvuruları reddedilir.

-Desteklerden faydalanarak fon sağlamak amacıyla

-Var olan bir işletmenin kapatılarak değişik ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan ya da dolaylı yollar ile ortaklık veya çıkar ilişkisi bulunan işletme olması durumunda

-Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollar ile muvazaalı olarak başka bir işin devamı ya da genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuşsa başvuru reddedilir.

Yeni Girişimci Destek Programı

1.Kuruluş Desteği Olarak Destek

Başvuru kabul edilip Taahhütname onaylandıktan sonra Kuruluş Desteği talep edilebilir. Bu ödemeler için talepler elektronik ortamda yapılır.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmelere 5.000 TL

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL geri ödemesiz destek verilir.

2.Performans Desteği Olarak Destek

Performans desteği kapsamında alınan desteklerde işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri prim gün sayısına göre geri ödemesiz destek sağlanır. Performans dönemi, Taahhütname tarihinden sonraki 1 yıl ve bunu takip eden diğer yıl olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.

Birinci performans döneminde;

-180 ile 539 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 TL

-540 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 10.000 TL

-1080 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 TL destek sağlanmaktadır.

İkinci performans döneminde ise;

-360 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 TL

-1080 ile 1439 arası prim günü sağlayan işletmelere 15.000 TL

-1440 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 TL destek sağlanmaktadır.

Eğer işletme sahibi girişimci kadın, 30 yaş altı genç, engel oranı %40 ve üzeri çalışabilir durumdaki engelli, birinci derecede şehit yakını ya da Gazi ise bu durumda her bir performans döneminde belirlenen meblağlara 5.000 TL ilave edilir.

İleri Girişimci Desteği

Bu destek paketi Performans Destek Programına ek olarak yapılan destektir. Girişimcinin başvurusu kabul edilmişse Kuruluş Desteği ve Performans Desteğine ek olarak; “Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği” ile “Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği” sağlanır. Ayrıca başvurularda talep edilen destek işletmenin faaliyet konusuyla doğrudan ilgili mi diye bakılır. Faaliyet konusundan ayrı ise talep reddedilir.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği işletmenin teknoloji seviyesine göre farklılık gösterir. Eğer işletme;

-Düşük ya da orta düşük teknoloji seviyesinde ise 100.000 TL’ye kadar

-Orta yüksek teknoloji seviyesinde ise 200.000 TL’ye kadar

-İleri teknoloji düzeyinde ise 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği sağlanabilir.

Ayrıca Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği; orta yüksek ve ileri teknoloji düzeyindeki işletmeler için 10.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak sağlanabiliyor.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ve Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği için destek oranı %75 olarak uygulanırken destekler KDV hariç tutularak hesaplanıyor. İşletmenin kurul kararında KDV hariç 200.000 TL tutarında bir makine desteği için, işletmenin alacağı destek tutarı %75 olduğundan 200.000 TL’nin %75’i 150.000 TL olarak desteklenecektir.  Ancak bu makine yerli malı belgesine sahip ise destek oranı %90 oranında hesaplanacaktır. Hesaplanan destek tutarları, işletmenin teknoloji seviyesine göre belirlenen üst limitleri geçemez.

Makine, Teçhizat ve Yazılımın destek kapsamında alınabilmesi için, işletme kuruluşundan itibaren 1.yılın sonuna kadar satın alınmak zorundadır.   Ayrıca destek ödemesi yapılabilmesi için kurul tarafından gider kalemlerine, gerekli harcamalar öncelikle işletme tarafından yapılmalıdır. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda tüm ödeme talepleri yapılabilir. Bir de programdan faydalanan işletmeler, dönemsel olarak elektronik ortamda ya da yerinde ziyaret edilerek izlenmektedir. Bu destek program süresi kabulden itibaren 2 yıldır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu