İcra Borcunu Taksitlendirerek Hacizden Kurtulma

Bankalar; tüketicilere, çiftçilere, şirketlere, esnafa paraya ihtiyacı olan herkese kredi ve kredi kartı verir. Bankalar da diğer kurumlar gibi; kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen kişilere alacağını alabilmek amacıyla icra takibi başlatır. Her bankanın kendine ait bir icra takibi ekibi vardır.

Kredi, kredi kartı borcunuzu ödememeniz halinde sizinle ilk olarak; bankadan birileri iletişime geçerek borcunuzu ödemenizi, istemeniz halinde borcu yeniden yapılandırabileceklerini bildirirler. Eğer ödeyecek gücünüz var ise ve bankadaki sicilinizin kirlenmesini istemiyorsanız, borcunuzun yapılandırmasını talep ederek bu aşamada taksitlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca yapılandırma kredileri veren bankalarla görüşerek, daha uygun faize yeni kredilere alarak borcunuzu kapatabilirsiniz.

Borçlu bankanın yapılandırma teklifini kabul etmez ise; banka 2 ay içerisinde alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatır. İcra takibinde ödeme emrini alan borçlu, 7 gün içerisinde borcunu ödemez yahut ödeme emrine itiraz etmez ise; icra takibi kesinleşir.

İcra Aşamasında İcra Borcunun Taksitlendirilmesi

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra; alacaklının avukatı icra dairesi aracılığıyla borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarını haczedebileceği gibi; üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını, maaşını da haczedebilir. Bu anlamda; banka avukatı ile anlaşma yoluna giderek icra borcunun taksitlendirilmesi oldukça önemlidir. İcra borcu takip aşamasındayken iki şekilde taksitledirilebilir.

  • Hacizden Öncesi

İcra takibinde borçlunun mallarına haciz konulmadan önce icra borcu taksitlendirilebilir. Alacaklı ile borçlu kendi iradelerine uygun olarak anlaşabilirler.  Özellikle borçlu adına menkul ve gayrimenkul bulunmaması halinde alacaklı, borcun ödenmesi konusunda borçluya alternatifli tekliflerle gelecektir. Eğer taraflar aralarında mutabık kalırlar ise; anlaşma protokolünü icra dairesine sunmak ve icra müdürüne onaylatmak suretiyle haciz öncesinde icra borcu taksitlendirilebilir.

Bu taksitlendirme de alacaklının rızası bulunmakla beraber borçlunun tek başına taksitlendirme istemesi bir sonuç doğurmaz. Ancak söylediğimiz gibi haciz ve satış aşamaları ile uğraşmak istemeyen banka; daha uygun bedelden icra borcunun ödenmesine rıza gösterecektir.

  • Haciz Sırasında

Alacaklının alacağını almak maksadıyla borçluya fiili hacze giderek mallarını haciz mahallinde haczettiği sırada borçlu borcunun taksitlendirilmesini isteyebilir. İİK uyarınca borçlunun mağdur olmasını istemeyen kanun koyucu; bu hakkı borçluya tanımıştır. Haciz sırasında icra borcunun taksitlendirilmesi için alacaklının rızasına gerek yoktur. İİK uyarınca aşağıda saydığımız şartların varlığı ile beraber icra memuru icra borcunu taksitlendirmek zorundadır.

  • Taksitlerden ilkinin haciz sırasında ödenmesi
  • En fazla 4 taksit yapılması ve üç ayda ödenecek olması
  • Her taksitin borcun ¼’ünden az olmaması

Bu şartların varlığı halinde borçlunun taksit talebi kabul olmak zorundadır.

İcra takibinde borçlu olan kişilerin unutmaması gereken en önemli husus; icra müdürünün onayı ile yapılan bu taksitlendirme anlaşmalarında; anlaşmaya aykırı hareket ederek ödemelerin gününde yapılmaması halinde borçlu hakkında ceza davası açılabileceğidir. Borçlunun taahhüdünü ihlal etmesi sebebiyle 3 aylık tazyik hapsine çarptırılabilir.

Taahhüdü ihlal suçu ile ilgili detaylı bilgi almak için ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell