Hukuk

Resmi Evrakta Sahtecilik Zamanaşımı Ne Kadar?

Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı, söz konusu suç işlendikten hemen sonra savcılığa bildirilmeyip, bunun üzerinden de belirli bir zaman geçmesidir. Bu duruma genel olarak zamanaşımı denilir ve bu durumda ilgili suç için savcılığa başvurulsa dahi herhangi bir soruşturma açılamaz.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun etkili bir şekilde soruşturulması için hızlı bir şekilde savcılığın soruşturma açması gerekir. TCK’daki benzer suçlar için zamanaşımı süresi genellikle 6 ay ile 1 yıl civarındadır. Fakat söz konusu durum evrakta sahtecilik olunca, zamanaşımı süresi de farklı olarak belirlenmiştir.

Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı, 8 yıldır. Eğer böyle bir durumda 8 yıl içinde savcılık soruşturma açmaz ise daha sonraki süreçte de açamaz. Zamanaşımı süresinin oldukça fazla tutulmasının temel nedeni, evrakta sahtecilik suçunun daha sonraki dönemlerde ortaya çıkabilmesidir. Daha açık bir ifade ile söz konusu suçun fark edilmesi bazen yıllar sonra yapılan denetimlerde olabilir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Burada bahsedilen suçun ortaya çıkabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Öncelikle bu suç sadece resmi, yazılı belge üzerinde işlenebilir. Bunun haricinde sözlü olarak böyle bir suçun işlenmesi söz konusu değildir. Evraktaki yazıların okunabilir ve dilinin de Türkçe olması, diğer şartlardır. Farklı bir dil ya da okunamayacak durumda bir yazı söz konusu ise evrakta sahtecilik durumundan bahsedilemez. Bunun dışındaki diğer şartların şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Sahtecilik yapılan resmi belgenin hukuki yönden değer teşkil etmesi gerekir. Eğer belgenin böyle bir değeri yoksa suç da yoktur.
  • Belgeyi düzenleyen kişinin resmi belgeden anlaşılması gerekir.
  • Belgenin bir kamu görevlisi tarafından hazırlanması bir diğer gerekliliktir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu