Nasıl Yapılır?

Sürücü Kursu Nasıl Açılır?

Sürücü kursu açmak isteyen kişiler motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliği içeriğini iyice okumalarını ve yönetmeliğe hakim olmalarını tavsiye ediyoruz. Sürücü kursu ne kadar da açması kolay olarak gözükse de maalesef sonu hüsranla bitebilmektedir ve gözüktüğü kadar kolay olmadığı görülmektedir. Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesi sertifika vermek, trafikle ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere, kurs açmak için Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi gerekir. Bakanlıkça uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin sürücü kursu açmalarına olanak verilir.

Sürücü Kursu Açmak İçin Gereken Belgeler

Tüzel Ve ya Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler

 • Dilekçe formu,
 • C. Kimlik numarası beyanı,
 • Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,
 • Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı

Özel Kursun Açılacağı Binaya Ait Belgeler

 • Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (Dilekçe formuna eklenir)
 • Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,
 • Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi.

Valilikten Alınacak Belgeler

Valiliklerce binanın, kursun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair;

 • Binaya ait üç adet roleve planı eklenmiş bayındırlık müdürlüğü teknik raporu,
 • İki İlköğretim müfettişi tarafından düzenlenmiş rapor,
 • Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü raporu,
 • İtfaiye müdürlüğü raporu

düzenlenir.

Bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri raporlarında;

 • Kursun açılmak istendiği yerin açık adresi,
 • Derslik, idare odaları, öğretmenler odası, atelye gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebadı ve bu bölümlerin her birinin kaçar kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,
 • Lavabo ve WC sayısı ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı,

belirtilir.

Yukarıda belirtilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülenlere “Sürücü Kursu Açma İzni” verilir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu