Noter Masrafları Kredi Kartı İle Ödeniyor mu?

Noterler aracılığı bir çok işlem yapılabilmektedir bu işlemler için noter masrafları vergiler harçlar tamamı noterler tarafından devlet adına peşin olarak tahsil edilmektedir. Noter masraflarının peşin tahsili aynı zamanda müşteriler tarafından kredi kartı ile ödeme talebi doğurmuştur.

Vergi ödemelerinden tutunda bir çok devlet ödemesi artık kart ile yapılabilmektedir, Türkiye Noterler Birliği yayımladığı tebliğ ile noterlerde artık kredi kartı ve banka kartı gibi ödeme araçlarınında geçerli olması için çalışma talimatının noterlere göndermiştir.

Noter’de Kredi Kartı Ne Zaman Geçerli Olacak?

Yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Noterlerin konu hakkında çalışma yapması ve uygulamaya en kısa sürede geçilmesi için talimatname ile noterlere görev vermiştir. Yine devlet adına tahsil edilen vergi ve harç alacaklarının devlete teslimine ilişkin süre düzenlemesi tamamlandıktan sonra tüm noterler de Kredi kartı veya banka kartları ile ödeme yapılmasının önü açılmış olacaktır.

Noterde Hangi İşlemler Kredi kartı İle Ödenebilir?

 • Evlenme sözleşmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
 • Şirket sözleşmesi
 • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
 • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Temlik
 • Taahhütname
 • Kefaletname
 • Vasiyetname
 • Vakıf senedi
 • Aile vakfı senedi
 • Tanıma senedi
 • Muvafakatname
 • Sulhname
 • Yediemin senedi
 • Rehin senedi
 • Borç senedi
 • Fesihname
 • İbraname
 • Beyanname
 • Şahadetname
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı
 • Emanetleri saklama tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Tespit tutanağı
 • Vekâletname
 • Defter onaylanması
 • Çevirme
 • Örnek çıkartma
 • İmza sirküleri
 • Protesto işleri
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği
 • Tescil

Bunlara ek olarak kamu tarafında ihdas edilecek diğer görevler de noterlerin görevleri arasında olup bu işlemlerin ücretleri kredi kartı ile ödenmesi mümkün olacaktır.

Kredi kartı veya banka kartları ile yapılan ödemelerden kart komisyonu alınmayacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.