Hukuk

Yüz Kızartıcı Suç Ne Demek?

Yüz kızartıcı suç, ceza kanunu (TCK) haricindeki bazı özel kanunlarda ve Anayasa’nın 76.maddesinde tanımına yer verilmeden düzenlenen suçlardır. Ceza yargılamalarında yüz kızartıcı suç şeklinde bir kategori yoktur ve bunun yargılamaya herhangi bir etkisi de bulunmaz. Tanımına yer verilmeden kategorize edilen bu suçlar, kişinin mesleğe alınması ya da memuriyete kabulü gibi durumları etkiler.

Her ne kadar net bir tanımı olmasa da yüz kızartıcı suç; ahlaki açıdan kesinlikle kabul edilemez, toplum tarafından şiddetli bir şekilde kınanan ve utanç duygusunun hakim olmasına neden olan suçlardır. Bu tanım sübjektif olup, herkes tarafından kabul edilmez. Çünkü bahse konu tanım görecelidir ve kişiye göre farklılık gösterir.

Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Anayasa’nın 76.maddesinde yüz kızartıcı suçlar ile ilgili hükümde, bazı suçlardan bahsedilmiş ve daha sonra “… gibi” denilmiştir. Dolayısıyla bir suçun yüz kızartıcı suç kategorisinde değerlendirilebilmesi için bahse konu ifadelere uyması gerekir. Bu noktada yüksek yargı organlarının vermiş olduğu kararlar da dikkate alınmalıdır. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, aşağıda yer alan suçların yüz kızartıcı suçlar olduğu anlaşılmaktadır:

 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Özel Belgede Sahtecilik
 • Resmi Evrakta Sahtecilik
 • Güveni Kötüye Kullanma
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Rüşvet
 • İrtikap
 • Zimmet
 • Parada Sahtecilik  (TCK md.197)
 • Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199)
 • Mühürde Sahtecilik  (TCK md.202)
 • Hileli İflas (TCK md.161)

Buradaki suçlar, genel olarak kişinin memuriyetine engel teşkil eder. Devlet memurluğu kanununda kişinin yüz kızartıcı suç işlememiş olması gerektiğinden bahsedilir. Bunun haricinde farklı bir etkisi, davanın türüne göre değişkenlik gösterebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu