Güncel Bilgi

Nedir-Nasıl Yapılır-Açılır?

Eczanem nerede uygulaması, ülke genelinde 26 bin 416 eczanenin nöbet ve adres bilgisini içeren ve akıllı telefonunuz ile size en yakın eczaneye ait iletişim bilgilerini sunan yine en yakın nöbetçi eczaneye ulaşmanızı sağlayan uygulamadır. Türk Eczacıları Birliği  tarafından hayata geçirilen uygulama sayesinde özellikle tatillerde ve gece saatlerinde eczane nöbetçi...
Türkiye’nin en büyük ve en köklü zincir mağazalarından birisi olan Migros, müşterilerine aynı zamanda para transferi hizmeti de vermektedir. İlk başta kulağa farklı gelse de bir marketin para yollamaya imkan vermesi, insanların bu noktadaki ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanması adına önemlidir. Bu yazımızda Migros’tan başkasına para nasıl gönderilir, dikkat edilmesi...
Bir aracın hasar kaydını öğrenme, sigortalı bir aracın sigorta teminatları içerisinde yer alan hasarlardan birisini alması ve buna bağlı olarak oluşan hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanarak bunun kaydının öğrenilmesidir. Daha açık bir ifade ile sigorta kapsamında olan hasarların bedeli, sigorta şirketleri tarafından ödenir ve bu ödeme, sisteme araç plakası üzerine...
Araba pert kaydı, bir aracın geçirdiği kaza sonucunda %70 ve üzerinde hasar almasıdır. Buradaki oran, kasko sigortasındaki değerdir. Bir aracın sigorta teminatı altında olan tehlikelerden birisine bağlı olarak %70 ve üzerinde hasar alması üzerine araç pert olarak kabul edilir ve aracın plakasına pert kaydı düşülür. Pert kaydının oluşturulmasının temel nedeni,...
Pert total, sigorta yaptırılan araçların, sigorta poliçesinde verilen teminatlar içerisinde yer alan hasarlardan birisini alması sonucunda onarılamaz ve tamamen kullanılamaz duruma gelmesidir. Aslında araçların tamamen onarılamaz duruma gelmesi söz konusu değildir, fakat onarım için yapılacak masrafın aracın değerinden fazla olması sebebiyle böyle bir uygulamaya gidilir ve araç perte çıkarılır. Pert...
Ana taşınmaz niteliği, kat mülkiyetine ve kat irtifakına konu olan bütün taşınmazlardır. Daha açık bir ifade ile üzerinde yapı bulunan ya da bulunmayan gayrimenkullerin tamamı, ana taşınmaz niteliği taşır. Bu husus, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanır ve bu kanuna göre taşınmazın esas yapısına, ana gayrimenkul ya da ana taşınmaz denir. Bir taşınmazın...
Sigortada rücu etmek, sigorta şirketinin sigorta kapsamındaki hasara bağlı olan masrafları ödedikten sonra hasara neden olan kişiden hasarın maliyetinin hukuki olarak talep etmesidir. Örneğin aracınızla bir kazaya karıştınız ve aracınızdaki hasarı sigorta şirketiniz karşıladı. Bu noktadan sonra sigorta şirketi sizin yerinize tazminat talep etme hakkına sahip olur ve hasara neden...
Sigortada halefiyet, sigorta şirketinin kaza sebebiyle oluşan hasarı sigortalıya ödedikten sonra kusurlu kişiden zararı talep etme yetkisi kazanmasıdır. Sigorta kapsamında olan bir mal, kusurlu olan bir kişi sebebiyle hasar alması durumunda bu hasar sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenirse, şirket ilgili kişi adına zararı kusurlu olan kişiden talep edebilir. Bu duruma...
Kasko muafiyet, kasko kapsamındaki hasarların karşılanmasına ilişkin bedelin, belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanmasıdır. Normalde araç hasarlarının tamamı kasko tarafından karşılanır ve sigortalının herhangi bir ödeme yapması gerekmez. Fakat kasko muafiyet durumunda farklı bir uygulama söz konusu olup, ödemenin bir miktarı araç sahibi tarafından yapılır. İnsanların beklentilerine cevap vermek için geliştirilen...
Kaskoda muafiyet yoktur, kasko kapsamında olan hasarların onarımının maliyetinin tamamının kasko şirketi tarafından ödenmesidir. Bu husus size anlamsız gelebilir ve normalde de böyle değil mi diye düşünmenize neden olabilir. Kasko şirketleri tarafından sunulan poliçe seçeneklerinden birisi de muafiyetli olanlardır. Bunların temel özelliği, yapılan sözleşmeye göre hasarın bir bölümünün araç sahibi...
Garanti sözleşmesi, kişinin farklı birinin üstlenmiş olduğu sorumluluğu tam olarak yerine getireceğine, yerine getirmediği takdirde eksikliği kendisinin gidereceğine dair vermiş olduğu taahhüttür. Söz konusu taahhüt, adından da anlaşılacağı gibi yazılı ve resmidir. Bundan dolayı bağlayıcılığı vardır. Genellikle borç alma durumlarında gündeme gelen bir sözleşme olup, çok fazla kullanılır. Garanti sözleşmesine ilişkin...
Asit test oranı, bir finansal yapının likit varlıklarının tamamının kısa vadeli borçlara bölünmesidir. Burada yapılan hesaplamada finansal yapının nakit ve kısa sürede nakde dönüşecek varlıkları ile kısa vadeli alacakları da hesaba katılır. Böylece ilgili finansal yapının likit gücünün kısa vadeli borçları karşılama gücü hesaplanmış olur. Asit test oranı yapılırken dönen bütün...
Cari oran, bir finansal yapının bütün dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına bölünmesidir. Bu ifadenin cari oran olarak adlandırılmasının en önemli sebebi, oranlamanın likidite ile değil, bütün dönen varlıklarla yapılmasıdır. Finansal yapıların dönen varlıkları incelendiğinde bunların bir kısmı likit iken, diğer kısmı ise daha az likit olarak nitelendirilebilir. Dönen varlıkların bir kısmının...
Sovtaj bedeli, sigortalanan bir malın gördüğü hasara bağlı olarak sigorta şirketine geçmesinden sonra şirketin bu malı sattığı fiyattır. Daha farklı bir ifade ile hasar sebebiyle sigorta şirketine geçen araç ya da benzer bir değerin, satıldığı bedeldir.  Bu kavramın tanımı yapılırken ilk olarak sovtajın ne olduğundan bahsedilmesi gerekir. Sovtaj; hasar gören malın,...
Tenzili muafiyet, sigortalanan bir malın hasar görmesi durumunda hasarın belirli bir miktarının sigortalı kişi tarafından üstlenilmesidir. Söz konusu miktarın ne kadar olacağı, yapılan sigortaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu bedel, sigorta için ödenen paranın belirli bir oranı olabileceği gibi hasarın da belirli bir yüzdesi olabilir. Bunun haricinde belirli bir limitin...
Oran analizi, finansal tablolar içerisinde yer alan verileri değerlendirilmesinin en az iki grup ya da sınıfın oranlanarak karşılaştırılmasıdır. Finansal veriler incelenirken bazı verilerin tek başına ifade edeceği anlam kısıtlı iken farklı bir grupla ya da gruplarla karşılaştırıldığında çok daha anlamlı olacaktır. Bundan dolayı oran analizi, yani gruplara ait verilerin oranlanarak...
Disponibilite oranı, bankalarda yer alan mevduat ve bu mevduata karşılık olarak bankanın bulundurması gereken nakit ve nakde çevrilecek değerlerin arasındaki orandır. Bankalar, müşterilerinden toplamış oldukları paranın tamamını kredi olarak ya da farklı bir şekilde dağıtmazlar. Bunun bir kısmını bankada tutarlar ve söz konusu tutarı, Merkez Bankası’na mevduat munzam karşılığı olarak...
Teminat hesabı, işletme ya da şirket tarafından üçüncü kişilere bir işin yapılmasının karşılığı olarak verilecek paranın garanti edilmesi için verilen nakdi değerin bulunduğu hesaptır. Genellikle ihalelerde ve benzer iş alımlarında talep edilen teminatlar, söz konusu işin tamamlanması ile birlikte geri alınır. Eğer işte ya da yapılan diğer eylemlerde, sözleşmeye uygun...