Noter ile Gayrimenkul Satışı Nasıl Yapılır Başvuru İşlemleri

4 Temmuz 2023 tarihinde itibaren artık taşınmaz satışlarına ( ev, arsa, tarla, daire, dükkan vb..) ilişkin işlemler noterler tarafından yapılabilecek, ev arsa menkul gayri menkul gibi değerlerin satışı devri gibi hususlar artık hafta sonu da dahil yapılacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Öncelikle bilinmesi gereken esas husus başvurular Noterlere gitmek suretiyle yapılmayacaktır, E-Devlet üzerinden veya Noterler Birliğinin e-randevu/başvuru uygulaması üzerinden alıcı veya satıcı tarafından başvurular yapılır başvuru esnasında işlemin hangi noterde yapılacağı da seçilecektir. örneğin yaşadığınız İl veya İlçe Merkezinde bulunan Noteri seçebilir yada küçük ilçelerde bulunan fazla kalabalık olmayan Noter’ de seçilebilir. Ancak uygulama yeni olduğu için işlemler geçici aksamalar veya tecrübe edilmemiş sorunlarında çıkacağını öngörmek gerekir.

(1) Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Birliğin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılır.

(2) Başvuru uygulamasında listelenen taşınmazlardan satışı yapılacak taşınmaz seçilir.

(3) TNBBS’ye; a) Tarafların ve varsa kanuni veya akdi temsilcilerinin kimlik, tebligata esas adres ve iletişim bilgileri;

1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

2) Mavi kart sahiplerinin mavi kart kimlik numarası,

3) Yabancı ülke vatandaşının, vatandaşı olduğu ülkeye ait pasaport veya yabancı ülke kimlik bilgisi, yabancı kimlik numarası veya potansiyel vergi kimlik numarası,

4) Vatansız kişilerin vatansız kişi kimlik bilgileri ve potansiyel vergi kimlik numarası,

5) Tüzel kişiyi tanımlayıcı bilgiler,

b) Kanuni veya akdi temsile ilişkin bilgiler,

c) Taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli, yabancı gerçek kişilerin alıcı taraf olduğu işlemlerde ise döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutar, işlenir.

(4) İşlenen bilgilere dayanak belgeler TNBBS’ye yüklenir. Tarafların, yükledikleri belgelerin asıllarını randevu tarih ve saatinde noterliğe müracaatlarında ibraz etmeleri gerekir.

(5) Başvuruda, sözleşmenin düzenlenmesi istenilen noterlik seçilir.

(6) TNBBS’ye gönderilen talepler seçilen noterliğin başvuru ekranına düşer.

(7) Noter, başvuru üzerine TNBBS’den başvuru belgesi düzenler. Noterin hukuki veya fiili bir engeli nedeniyle başvuru belgesini düzenleyememesi hâlinde noterlikçe başvuru reddedilerek TNBBS’den taraflara noterlik bilgisini güncelleme imkânı sağlanır ve bu durum tarafların bildirdikleri telefon numaralarına kısa mesajla bildirilir.

Noter Taşınmaz Satışı İşlem Basamakları

(1) Noter, düzenlediği başvuru belgesini Genel Müdürlüğe TAKPAS’tan iletir. Satışı yapılacak taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri TAKPAS’tan sorgular.

(2) Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden TAKPAS vasıtasıyla talep edilir. Eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek en geç üç iş günü içerisinde TAKBİS’e yüklenir.

(3) Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetir. Buna göre hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi hazırlar.

(4) Sözleşmeye, tescili bozan veya hükümsüz kılan kayıt ve şart yazılamaz.

(5) 9 uncu maddeye göre hesaplanan tapu harcı TAKPAS’tan Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük, işleme ait döner sermaye hizmet bedeli ile tapu harcının tahsiline ilişkin e-tahsilat seri numarası üretir ve notere TAKPAS’tan iletir. Noter, e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemi ile sözleşmenin imzalanmasına yönelik randevu tarih ve saatini taraflara kısa mesajla bildirir.

(6) Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara, on gün içinde noterliğe müracaat etmeleri hâlinde işlemin yapılacağı, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bilgisi aynı gün kısa mesajla bildirilir.

Noter Taşınmaz Gayrimenkul Başvuru İnternet Adresi: https://e-hizmet.tnb.org.tr/basvuru/

Yada kişi E-Devlet üzerinden de başvurusunu yapabilir.

Taşınmaz Satışı Aynı Gün Olur mu?

Özetle başvuru yapıldıktan sonra satışa engel bir durum olmadığının tespiti ile birlikte harçlar oluşur ve satış için randevu tarihi belirlenir araç satışı gibi anlık bir satışın olması söz konusu değildir.

Noter ile Ev Arsa Taşınmaz Satışı Nasıl Olacak?

Kamuoyunda “6. Yargı Paketi” olarak bilinen ve 28 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la getirilen uygulama 4 Temmuz 2023 tarihinde başlanacaktır.

Buna göre noterler, 4 Temmuz 2023’ten itibaren taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek. Yapılan bu sözleşme satış hükmünde olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell